Turvallisuussuunnitelma, sivun otsikko

Joensuun kaupungin turvallisuussuunnitelma

Joensuun kaupungin turvallisuussuunnitelma

Kaupungin arkiturvallisuutta käsittelevä tärkein suunnitelma on kaupungin turvallisuussuunnitelma, jonka kaupunginhallitus on hyväksynyt 21.10.2019. Suunnitelma sisältää mm. kaupungin toimintaympäristön turvallisuusanalyysin sekä tärkeimmät tavoitteet ja toimenpiteet kaupungin turvallisuuden parantamiseksi.

Kaupunginjohtaja on nimennyt turvallisuussuunnitelman laatimista ja seurantaa varten turvallisuussuunnittelun seuranta- ja ohjausryhmän, jossa on kaupungin konsernijohdon ja toimialojen lisäksi Siun soten, pelastuslaitoksen, poliisin, yliopiston, ammattikorkeakoulun, koulutuskuntayhtymän, järjestöjen ja yrittäjien edustus. Turvallisuusasioissa ensiarvoisen tärkeää onkin eri viranomaisten välinen hyvä yhteistyö.

Seuranta- ja ohjausryhmä on kokoontunut

  • 12.10.2023
  • 29.3.2023
  • 27.10.2022
  • 10.5.2022
  • 16.11.2021
  • 24.2.2021
  • 26.2.2020

Joensuun arjen turvallisuuden suunnittelutyöllä on pitkät perinteet, sillä ensimmäinen suunnitelma laadittiin jo vuonna 2003. Vuonna 2023 aloitetaan turvallisuussuunnitelman päivittäminen seuraavalle nelivuotiskaudelle.

Turvallisuutta koskevien asioiden hoito ei ole erillistä toimintaa, vaan se on mukana kaikessa toiminnassa joka päivä. Tärkeää on myös kaupunkilaisten kuuleminen turvallisuusasioissa, toimintaympäristön muutosten ja niiden tuomien turvallisuusriskien havainnointi ja ennakointi sekä turvallisuusriskien toteutuessa nopea reagointi.

Joensuun kaupungin turvallisuussuunnitelma

Paikallisen turvallisuussuunnitelman toimenpidekokonaisuudet

Lasten ja nuorten arjen turvallisuuden sekä osallisuuden edistäminen

Lasten ja nuorten arjen turvallisuuden sekä osallisuuden edistäminen

Lähisuhdeväkivallan ehkäiseminen

Lähisuhdeväkivallan ehkäiseminen

Ikäihmisten asumisen turvallisuuden kehittäminen

Ikäihmisten asumisen turvallisuuden kehittäminen

Ikäihmisten arjen turvallisuuden edistäminen

Ikäihmisten arjen turvallisuuden edistäminen

Julkisten tilojen turvallisuus

Julkisten tilojen turvallisuus

Kyberturvallisuus

Kyberturvallisuus

Tapahtumaturvallisuus

Tapahtumaturvallisuus

Asumisen ja elinympäristön turvallisuus

Asumisen ja elinympäristön turvallisuus

Sosiaalisesti kestävä Joensuu

Sosiaalisesti kestävä Joensuu

Päihteistä aiheutuvien turvallisuushaittojen ennaltaehkäisy

Päihteistä aiheutuvien turvallisuushaittojen ennaltaehkäisy

Yhteistyöllä kohti turvallisempaa arkea

Yhteistyöllä kohti turvallisempaa arkea

YHTEYSTIEDOT

Ville Leinonen

Valmius- ja turvallisuuspäällikkö
ville.leinonen@joensuu.fi

Sivu arviointi ja palaute