Kaupunkikuvatoimikunta

Kaupunkikuvatoimikunta

Toimikuntaan kuuluu neljä rakennus- ja ympäristölautakunnan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.

Kaupunkikuvatoimikunta valvoo, että kaupungin alueella rakennettavat rakennukset täyttävät kohtuulliset rakennustaiteelliset vaatimukset.

Kokouspäivät vuonna 2020:
13.1.; 10.2.; 9.3.; 20.4.; 11.5.; 8.6.; heinäkuussa ei ole kokousta; 10.8.; 14.9.; 12.10.; 9.11.; 14.12.

Päätöksenteko, Luottamushenkilöorganisaatio, Toimikunnat, Kaupunkikuvatoimikunta

Kaupunkikuvatoimikunnan jäsenet 2019-2020

Katunimitoimikunta

Katunimitoimikunta

Kaupunkirakennelautakunta asettaa katunimitoimikunnan valmistelemaan ehdotukset uusille nimettäville kaduille, muille asemakaavoissa hyväksyttäville nimille sekä
haja-asutusalueiden yleisille teille.

Katunimitoimikunta huolehtii, että nimeäminen tapahtuu noudattaen yleisiä nimistön suunnittelun periaatteita.Toimikunnan työ takaa asiantuntevan ja pitkäjännitteisen nimeämistyön Joensuussa. Teiden ja katujen nimien avulla luodaan kunnan asukkaille se tietojärjestelmä, jonka mukaan he mm. osaavat suunnata kulkunsa tai opastaa vieraita. Nimistön pitää olla luonteva ja aikaa kestävä. Katunimitoimikunta tekee perusteltuja ehdotuksia siten että, alueen historia, ominaispiirteet, elinkeinot ja tavat tulevat huomioiduksi katujen ja teiden nimissä. Katunimitoimikunnassa on kuusi jäsentä.

Katunimitoimikunnan jäsenet

Katunimitoimikunnan jäsenet 2017 - 2021

YHTEYSTIEDOT

Kaupunkikuvatoimikunta

Juha Pasma

vs. kaavoituspäällikkö
 050 538 0708
juha.pasma@joensuu.fi

Sivu arviointi ja palaute