Kaupunkikuvatoimikunta

Kaupunkikuvatoimikunta

Toimikuntaan kuuluu neljä rakennus- ja ympäristölautakunnan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.

Kaupunkikuvatoimikunta valvoo, että kaupungin alueella rakennettavat rakennukset täyttävät kohtuulliset rakennustaiteelliset vaatimukset.

 

Kokoukset

Kaupunkikuvattoimikunta kokoontuu tarvittaessa jokaisen kuukauden toisena maanantaina.

Päätöksenteko, Luottamushenkilöorganisaatio, Toimikunnat, Kaupunkikuvatoimikunta

Kaupunkikuvatoimikunnan jäsenet 2023 - 2024

Katunimitoimikunta

Katunimitoimikunta

Kaupunkirakennelautakunta asettaa katunimitoimikunnan valmistelemaan ehdotukset uusille nimettäville kaduille, muille asemakaavoissa hyväksyttäville nimille sekä
haja-asutusalueiden yleisille teille.

Katunimitoimikunta huolehtii, että nimeäminen tapahtuu noudattaen yleisiä nimistön suunnittelun periaatteita.Toimikunnan työ takaa asiantuntevan ja pitkäjännitteisen nimeämistyön Joensuussa. Teiden ja katujen nimien avulla luodaan kunnan asukkaille se tietojärjestelmä, jonka mukaan he mm. osaavat suunnata kulkunsa tai opastaa vieraita. Nimistön pitää olla luonteva ja aikaa kestävä. Katunimitoimikunta tekee perusteltuja ehdotuksia siten että, alueen historia, ominaispiirteet, elinkeinot ja tavat tulevat huomioiduksi katujen ja teiden nimissä. Katunimitoimikunnassa on seitsemän jäsentä.

Katunimitoimikunnan jäsenet

Katunimitoimikunnan jäsenet 2021 - 2025

YHTEYSTIEDOT

Kaupunkikuvatoimikunta

Sivu arviointi ja palaute