Päätöksenteko, Luottamushenkilöorganisaatio, Lautakunnat, Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennus- ja ympäristölautakunnassa on 11 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisuudessa toimii tiejaosto.

Rakennus- ja ympäristölautakunta vastaa

  • rakennusvalvonnan ja
  • ympäristönsuojelun lakisääteisistä tehtävistä

 

Rakennus ja ympäristölautakunnan kokoukset vuonna 2024 (keskiviikkoisin klo 16.30)

Kokoukset

helmikuu  21.2.2024    elokuu       21.8.2024
huhtikuu  17.4.2024    syyskuu    18.9.2024
toukokuu 15.5.2024    lokakuu     23.10.2024
kesäkuu  19.6.2024    joulukuu    18.12.2024


Rakennus- ja ympäristölautakunta pitää vuoden 2024 varsinaiset kokoukset pääsääntöisesti kunkin kuukauden kolmantena arkikeskiviikkona klo 16.30, kokoushuone Holvissa, Torikatu 19 A.

Poikkeuksena ovat maalis-, heinä- ja marraskuu, jolloin lautakunta ei kokoonnu.

Kokous pidetään myös muuna ajankohtana, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai kun enemmistö lautakunnan jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Päätöksenteko, Luottamushenkilöorganisaatio, Lautakunnat, Rakennus- ja ympäristölautakunta

Päätöksenteko, Luottamushenkilöorganisaatio, Lautakunnat, Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenet 2021-2025