Päätöksenteko, Luottamushenkilöorganisaatio, Lautakunnat, Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennus- ja ympäristölautakunnassa on 11 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisuudessa toimii tiejaosto.

Rakennus- ja ympäristölautakunta vastaa

  • rakennusvalvonnan ja
  • ympäristönsuojelun lakisääteisistä tehtävistä

 

Rakennus ja ympäristölautakunnan kokoukset vuonna 2022 (keskiviikkoisin klo 16.30)

Kokoukset

tammikuu  19.1.2022       elokuu     17.8.2022
helmikuu   16.2.2022       syyskuu   21.9.2022
maaliskuu 16.3.2022       lokakuu  19.10.2022
huhtikuu    20.4.2022       joulukuu 14.12.2022
toukokuu   18.5.2022
kesäkuu    15.6.2022

Rakennus- ja ympäristölautakunta pitää vuoden 2022 varsinaiset kokoukset pääsääntöisesti kunkin kuukauden kolmantena arkikeskiviikkona klo 16.30, kokoushuone Ampeerissa, Muuntamontie 5.

Poikkeuksena ovat heinäkuu ja marraskuu, jolloin lautakunta ei kokoonnu.

Kokous pidetään myös muuna ajankohtana, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai kun enemmistö lautakunnan jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Päätöksenteko, Luottamushenkilöorganisaatio, Lautakunnat, Rakennus- ja ympäristölautakunta

Päätöksenteko, Luottamushenkilöorganisaatio, Lautakunnat, Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenet 2021-2025