Päätöksenteko, Luottamushenkilöorganisaatio, Lautakunnat, Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennus- ja ympäristölautakunnassa on 11 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisuudessa toimii tiejaosto.

Rakennus- ja ympäristölautakunta vastaa

  • rakennusvalvonnan ja
  • ympäristönsuojelun lakisääteisistä tehtävistä

 

Rakennus ja ympäristölautakunnan kokoukset vuonna 2023 (keskiviikkoisin klo 16.30)

Kokoukset

helmikuu 15.2.2023    elokuu    16.8.2023
huhtikuu  19.4.2023    syyskuu    20.9.2023
toukokuu 17.5.2023    lokakuu    18.10.2023
kesäkuu  21.6.2023    joulukuu 20.12.2023


Rakennus- ja ympäristölautakunta pitää vuoden 2023 varsinaiset kokoukset pääsääntöisesti kunkin kuukauden kolmantena arkikeskiviikkona klo 16.30, kokoushuone Ampeerissa, Muuntamontie 5.

Poikkeuksena ovat heinäkuu ja marraskuu, jolloin lautakunta ei kokoonnu.

Kokous pidetään myös muuna ajankohtana, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai kun enemmistö lautakunnan jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Päätöksenteko, Luottamushenkilöorganisaatio, Lautakunnat, Rakennus- ja ympäristölautakunta

Päätöksenteko, Luottamushenkilöorganisaatio, Lautakunnat, Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenet 2021-2025