Puronsuun ja Pataluodon puiston asemakaavamuutos

Rantakylässä on käynnissä asemakaavamuutos Puronsuun ja Pataluodonpuiston alueella. Kaavamuutoksella päivitetään vanhentunutta asemakaavaa ja tutkitaan rantojen virkistyskäyttöä ja asuinrakentamisen sijoittumista alueelle.

Tälle sivulle kootaan uusimmat tiedot kaavahankkeen etenemisestä ja vaikuttamisen mahdollisuuksista.

Ajankohtaista

Yleisötilaisuus

Yleisötilaisuus järjestettiin Teams-etäyhteydellä torstaina 2. syyskuuta kello 17. Osallistujia tilaisuudessa oli kolmisenkymmentä. Kiitos kiinnostavasta keskustelusta!

Tässä linkki yleisötilaisuuden tiivistelmään (pdf).

Tässä linkki yleisötilaisuuden diaesitykseen (pdf).

Työpajat

Syksyllä järjestetään työpajoja alueen ideointia varten.

Uutta! Sidosryhmien työpaja, jossa kartoitettiin ja jututettiin kaupunkirakenteeseen, ilmasto- ja energia-asiantuntemukseen, paikalliseen hallintoon, yhteisörakennuttajiin, kulttuurihistoriaan, ympäristöön ja kaupungin asiantuntevaan käytännön toteutukseen liittyvien alojen paikallisia tahoja alueen tulevaisuuden mahdollisuuksia varten, järjestettiin pääkirjaston Muikku-salissa sekä Teams-etäyhteydellä 18.10. 2021. Toivomme, että saimme lisää ideoita hanketta varten, ja kokoamme niitä parhaillaan. Tällä kokemuksella järjestämme loppuvuodesta yleisötyöpajan/-työpajoja, joita varten lisäämme piakkoin tälle sivulle lisää materiaalia ja erillisen kutsun kaikille kiinnostuneille. Tällöin tervetuloa!

Lisäämme tiivistelmän työpajasta 18.10. 2021 piakkoin tähän.

Media

Joensuun uutisissa 4/2021 juttu kaavahankkeesta! 

Tutustu suunnitelmiin

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tutustu selvityksiin

Uutta! Olemme saaneet alueelta arkeologisen sekä luontoselvityksen, jotka tarkentavat Rantakylä-Utran osayleiskaavaa varten laadittuja yleispiirteisempiä selvityksiä.

Pataluodonpuistossa on jo aiemmin tunnettu ja vuonna 2014 koekuopitettu kivikautinen asuinpaikka, johon liittyy Salpalinjan rakenteita. Arkeologisessa inventoinnissa asemakaavaa varten tutkittiin kesällä 2021 koekuopittamalla vuonna 2002 paljastunut ja jo osayleiskaavaan merkitty kivikautinen asuinpaikka, jonka tarkentuneesta inventoinnista on raportti tässä:

Puronsuun asuinpaikan arkeologinen raportti 2021

Uutta! Koko alueelta on myös valmistunut tarkempi luontoselvitys, jonka tulokset ovat osittain aiemmista selvityksistä ennakoituja. Alueelta on havainnoitu jo tunnetuilta vyöhykkeiltä uhanalaista ja arvokasta lajistoa, esimerkiksi pohjanlepakkoa ja viitasammakkoa, ja yhtenäisiä elinympäristöjä ja ekosysteemien osia, jotka huomioidaan suunnittelussa. Alueelta havainnoitiin kuitenkin myös runsaasti haitallista vieraslajistoa istutettujen, poistuneiden pihapiirien jäljiltä. Havainnot eivät estä osayleiskaavan mukaista asemakaavallista alueen rakentamiskäytön tutkimista alueelle. Selvitys on tutustuttavissa tässä:

Asemakaavan luontoselvitys

Usein kysytyt kysymykset

Puronsuu, UKK, Mitä aluetta hanke koskee?

Mitä aluetta hanke koskee?

Puronsuu, UKK, Rakennetaanko rannat täyteen?

Rakennetaanko rannat täyteen?

Puronsuu, UKK, Hävitetäänkö luonnonarvot?

Hävitetäänkö luonnonarvot?

Puronsuu, UKK, Poistuuko koirapuisto?

Poistuuko koirapuisto?

Puronsuu, UKK, Mitä tapahtuu vanhalle Pataluodon uimarannalle?

Mitä tapahtuu vanhalle Pataluodon uimarannalle?

Puronsuu, UKK, Eikö alueita voisi jättää kaavoittamatta?

Eikö alueita voisi jättää kaavoittamatta?

Puronsuu, UKK, Eikö kaikkia rakentamattomia alueita voisi kaavoittaa puistoiksi?

Eikö kaikkia rakentamattomia alueita voisi kaavoittaa puistoiksi?

Puronsuu, UKK, Mikä on osayleiskaava ja mikä asemakaava?

Mikä on osayleiskaava ja mikä asemakaava?

Puronsuu, UKK, Kenelle asuntoja rakennetaan?

Kenelle asuntoja rakennetaan?

Puronsuu, UKK, Kuka aluetta suunnittelee?

Kuka aluetta suunnittelee?

Puronsuu, UKK, Voiko suunnitelmaan vaikuttaa?

Voiko suunnitelmaan vaikuttaa?

Puronsuu, UKK, Milloin alue muuttuu?

Milloin alue muuttuu?

Puronsuu, UKK, Kysymys kuntalaisaloitteista

Miten kuntalaisaloite alueen käytöstä otetaan huomioon?

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute