Kerrostalotontit, Penttilänkatu 45

Penttilän kaupunginosan rakentuminen jatkuu nyt luovutettavalla kerrostalotontilla osoitteessa Penttilänkatu 45. 

Tontti sijaitsee Penttilänkadun varrella, noin kilometrin päässä Joensuun keskustasta. Myytävänä kohteena on Penttilän (16) kaupunginosan korttelissa 110 sijaitseva tontti 3, osoitteessa Penttilänkatu 45. Tälle 2264 m2 suuruiselle tontille on mahdollista rakentaa kaksi viisi kerroksista kerrostaloa. Yhteensä tontilla on rakennusoikeutta 2400 k-m2. Valmiin kunnallistekniikan äärellä oleva tontti luovutetaan vapaarahoitteisen yhtiömuotoisen kokonaisuuden toteuttamiseen. 

 

Muodostettavalle tontille 167-16-110-3  on määritelty alin hyväksyttävä hinta, joka on  600 000 €.  Mikäli olet kiinnostunut ostamaan tontin niin jätä tarjous. 
 

Käsittelemme mahdolliset ostotarjoukset parittomien viikkojen perjantaisin. 

 

Kerrostalotontit, Penttilänkatu 45, karttakuva

 

Kauppahinnan lisäksi kustannuksia ostajalle aiheutuu kaupanvahvistamisesta (120 €), lainhuudon hakemisesta (144 €), varainsiirtoverosta (4% toteutuneesta kauppahinnasta) ja muodostettavan tontin kiinteistönmuodostuskustannuksista (1502 €). 

 

OSTAJAN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

- Kohteen päätoteuttajan tulee olla merkitty kaupparekisteriin.

- Yrityksen tulee olla hoitanut kaikki tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet.

- Yritys, jolla on rakentamaton kaupungin luovuttama kerrostalotontti tai tonttivaraus Penttilän kaupunginosan alueella ei voi ostaa tonttia. Tonttia, jonka rakennuksille on myönnetty rakennuslupa ja rakentamisen aloituskokous on pidetty ennen ostotarjouksen esittämistä, ei pidetä rakentamattomana.

Ostotarjouksen jättäjän tulee liittää tilaajavastuuraportti sekä vapaamuotoinen selvitys siitä, että yrityksellä on tarvittava tekninen taito, kokemus sekä taloudelliset ja muut edellytykset hankkeen toteuttamiseen. Kaupunki voi pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä.

 

TONTIN MYYMINEN

Tontti varataan maksamalla varausmaksun, joka on 2,5 % tarjotusta ostohinnasta. Varausmaksu on maksettava noin kolmen viikon kuluessa tarjouksen hyväksymisestä kaupungin erikseen laskuttamaa laskua vastaan ja se luetaan osaksi käsirahaa/kauppahintaa.

 

Tontin myymisestä päättää kaupunkirakennelautakunta. Myyntipäätös viedään lautakunnan päätettäväksi ostotarjouksen pohjalta, kun varausmaksu on maksettu.

Varausmaksulla tontti varataan ostajalle enintään kuuden (6) kuukauden ajaksi, johon mennessä on tehtävä lopullinen kauppa. Ostaja maksaa kauppahinnasta käsirahaa 10 % ennen lopullisen kauppakirjan allekirjoittamista. Loppu kauppahinnan maksuaikataulu sovitaan varausajan aikana. Kun koko kauppahinta on maksettu, siirtyy omistus- ja hallintaoikeus tonttiin ostajalle.

Kaupan mahdollisesti peruuntuessa tarjoajasta johtuvasta syystä varausmaksua ja käsirahaa ei palauteta.

 

Rakentamisvelvoiteaika myytävällä tontilla on 2 vuotta kaupantekoajankohdasta.

 

TOTEUTUKSESSA HUOMIOITAVIA KAAVALLISIA ASIOITA

Asemakaavan mukaan mm. korttelin 110 tonteille 2 ja 3 on järjestettävä yksi yhteinen ajoneuvoliittymä Penttilänkadulta.

Tonttien 2 ja 3 rajalle on osoitettu asemakaavassa molemmille tonteille autokatoksen rakennusala. Autokatosten suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida viereiselle tontille tulevan autokatoksen toteuttaminen.

Nämä edellyttävät yhteysjärjestelyjä ja rasitteiden perustamista.

 

TAIDEHANKINNAT

Joensuun kaupunki on sitoutunut sijoittamaan Penttilänrannan alueen taidehankintoihin 1% :n summan alueen toteuttamiskustannuksista. Kilpailukohteessa toteutetaan samaa periaatetta.

Tontin ostajan tulee sitoutua kauppakirjassa tarkemmin määritettävään noin 1 %:n taidehankintaan. Kyseinen taidehankintavelvoite on tässä kohteessa 49868 €. (päivitetty 8.8.2022)

Tontin tarkemmat tiedot

Asiakirja- ja mediatiedostot

Kerrostalotontit, Penttilänkatu 45, Mapillary