Talouden sopeutus 2024, Palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat, sivun otsikko

Palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Talouden sopeutus 2024 – Palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat

Joensuun kaupunki tuottaa asukkailleen erilaisia palveluita, joista osa on lakisääteisiä. Kaupungin palveluita ovat muun muassa koulutus- ja varhaiskasvatus, kulttuuri-, nuoriso-, kirjasto- ja liikuntapalvelut, kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö, vesi- ja jätehuolto sekä ympäristöpalvelut.

Palvelujen järjestämiseen liittyvistä keinoista voi lukea tarkemmin täältä.
 

Yhteistoiminta muiden kuntien kanssa

Joensuun kaupunki tuottaa palveluita asukkaille itse ja osan yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa. Kaupunki järjestää esimerkiksi vastuukuntana muille kunnille kirjaston, kansalaisopiston, joukkoliikenteen sekä jätehuollon viranomaistoiminnan palveluita.
 

Palvelujen ostot

Joensuun kaupungin palveluksessa on noin 2 800 henkilöä ja henkilöstömenot muodostavatkin noin puolet kaupungin vuosittaisista kokonaismenoista.

Oman henkilökunnan lisäksi osa toiminnoista järjestetään ostamalla palveluita muilta palveluntuottajilta. Palvelujen ostot ovat noin kolmannes kaupungin kokonaismenoista. Kaupunki kilpailuttaa julkisena toimijana ostamansa palvelut hankintalain vaatimukset huomioiden. Palveluita voi tietyin edellytyksin hankkia myös yhtiöistä, joissa kaupunki on mukana omistajana.

Suurimman palveluiden oston erän muodostaa kuljetuspalveluiden ostot. Tämä koostuu erityisesti joukkoliikenteen palveluista sekä koulukuljetuksista. Toisen merkittävän kokonaisuuden muodostavat alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden ostot.

Muita merkittäviä palveluiden ostojen eriä ovat muiden kuin kaupungin omien koulujen (esimerkiksi Normaalikoulu) oppilaista maksettavat korvaukset sekä varhaiskasvatuksen palvelusetelimenot, joiden kautta kaupunki osallistuu yksityisen varhaiskasvatuksen kustannuksiin. Lisäksi ict-palvelut, ravitsemuspalvelut (käytännössä koulu- ja päiväkotiateriat) sekä kaupungin toimitilojen siivouspalvelut ovat myös merkittäviä palveluiden ostojen eriä.

Palveluiden ostamisen taustalla on erilaisia perusteita. Erityisesti erilaissa tukipalveluluontoisissa toiminnoissa palveluiden ostamisella voidaan päästä taloudellisempaan ja laadukkaampaan lopputulemaan kuin tuottamalla palveluita itse. Palveluiden tuottaminen voi esimerkiksi vaatia erityisosaamista tai investointeja, jolloin palveluiden järjestäminen suuremmassa yksikössä on perusteltua.

Toisaalta yksityinen palvelutarjonta voi monipuolistaa palveluiden tarjontaa esimerkiksi varhaiskasvatuspalveluissa. Palveluiden ostaminen voi olla perusteltua myös esimerkiksi silloin kun tietyn palvelun tarve ei ole jatkuvaa tai tarve vaihtelee.
 

Palveluiden järjestäminen ja talouden sopeutus

Osana talouden sopeutustyötä arvioidaan vaihtoehtoisia palveluiden järjestämis- ja tuotantotapoja. Tarkasteluun voi tulla esimerkiksi ostopalveluna hankitun toiminnan siirtäminen omaksi toiminnaksi. Vaihtoehtona voi olla myös toimintojen järjestäminen uudelleen kaupungin organisaation sisällä. Palvelujen ostojen määrään voidaan vaikuttaa myös tarkastelemalla sopimusten sisältöä.
 

Esimerkkejä palveluiden ostamisen kustannuksista

Teksti: 8 miljoonaa euroa koulujen ja päiväkotien ateriapalvelut Teksti: 3,5 miljoonaa euroa siivouspalvelut Teksti: 3 miljoonaa euroa koulukuljetukset Teksti: 5 miljoonaa euroa ICT-palvelut

 

Lue myös

Kaupunginjohtaja Jere Penttilän kolumni:
Tiedolla johtaminen parantaa työprosesseja ja päätöksentekoa

 

Sivu arviointi ja palaute