Osallisuus- ja vetovoimalautakunta, sivun otsikko

Osallisuus- ja vetovoimalautakunta

Osallisuus- ja vetovoimalautakunta

Osallisuus- ja vetovoimalautakunnassa on 11 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.

Osallisuus- ja vetovoimalautakunta vastaa kaupunkilaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien sekä asukaslähtöisyyden edistämisestä, kaupungin vetovoimaisuuden ylläpitämisestä ja kasvattamisesta sekä
kaupungin viestinnästä ja markkinoinnista.

Osallisuus- ja vetovoimalautakunnan kokoukset:
23.08.2023 kello 15.30
21.09.2023 kello 15.30
26.10.2023 kello 15.30
23.11.2023 kello 15.30
20.12.2023 kello 15.30

Osallisuus- ja vetovoimalautakunta, jäsenet

Osallisuus- ja vetovoimalautakunnan jäsenet

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute