Osallisuus- ja vetovoimalautakunta, sivun otsikko

Osallisuus- ja vetovoimalautakunta

Osallisuus- ja vetovoimalautakunta

Osallisuus- ja vetovoimalautakunnassa on 11 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.

Osallisuus- ja vetovoimalautakunta vastaa kaupunkilaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien sekä asukaslähtöisyyden edistämisestä, kaupungin vetovoimaisuuden ylläpitämisestä ja kasvattamisesta sekä
kaupungin viestinnästä ja markkinoinnista.

Osallisuus- ja vetovoimalautakunnan kokoukset:
24.08.2021 klo 17.00
22.09.2021 klo 14.00
05.10.2021 klo 14.00
19.10.2021 klo 14.00

02.11.2021 klo 14.00
17.11.2021 klo 14.00
16.12.2021 klo 10.30

Osallisuus- ja vetovoimalautakunta, jäsenet

Osallisuus- ja vetovoimalautakunnan jäsenet

YHTEYSTIEDOT

Sari Lempiäinen

henkilöstö- ja yhteysjohtaja
 050 656 67
sari.lempiainen@joensuu.fi

Sivu arviointi ja palaute