Osallisuus- ja vetovoimalautakunta, sivun otsikko

Osallisuus- ja vetovoimalautakunta

Osallisuus- ja vetovoimalautakunta

Osallisuus- ja vetovoimalautakunnassa on 11 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.

Osallisuus- ja vetovoimalautakunta vastaa kaupunkilaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien sekä asukaslähtöisyyden edistämisestä, kaupungin vetovoimaisuuden ylläpitämisestä ja kasvattamisesta sekä
kaupungin viestinnästä ja markkinoinnista.

Osallisuus- ja vetovoimalautakunnan kokoukset:
18.1.2024 klo 15.30
22.2.2024 klo 15.30
21.3.2024 klo 15.30
18.4.2024 klo 15.30
16.5.2024 klo 15.30
20.6.2024 klo 15.30

Osallisuus- ja vetovoimalautakunta, jäsenet

Osallisuus- ja vetovoimalautakunnan jäsenet

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute