Talouden sopeutus 2024, Omaisuuden hallinta ja omistajaohjaus, sivun otsikko

Omaisuuden hallinta ja omistajaohjaus

Talouden sopeutus 2024 – Omaisuuden hallinta ja omistajaohjaus

Kaupungilla on erilaista omaisuutta. Omaisuutta voidaan tarkastella yhtiön tai muun organisaation varallisuutta kuvaavan taseen avulla. Kaupungin taseen loppusumma oli vuoden 2022 tilinpäätöksen mukaan noin 520 miljoonaa euroa.
 

Rakennukset, rakenteet, maat ja metsät

Euromääräisesti merkittävimmät omaisuuserät kohdistuvat rakennuksiin. Kaupunki omistaa valtaosan palvelutuotannossaan tarvitsemistaan rakennuksista. Lisäksi kaupunki vuokraa osaa omistamistaan tiloista, esimerkiksi kaupungin omistuksessa on hyvinvointialueen tarvitsemia sosiaali- ja terveyspalveluiden kiinteistöjä.

Kiinteät rakenteet ja laitteet ovat myös merkittävä omaisuuserä. Tällaisia ovat esimerkiksi kadut, sillat, puistot, urheilualueet sekä vesihuoltoverkosto.

Kaupunki omistaa myös maa-alueita ja metsäomaisuutta sekä palvelutuotannossaan tarvitsemiaan koneita ja kalustoa.
 

Kaupungin tytäryhtiöt, sijoitukset ja lainat  

Kaupunki on mukana myös useissa yhtiöissä. Yhtiömuotoista toimintatapaa hyödynnetään, kun toiminta ja palvelut on tarkoituksenmukaista ja taloudellista hoitaa erillisessä osakeyhtiössä.  

Kaupungilla on 13 tytäryhteisöä. Käytännössä kaupunki omistaa näiden yhtiöiden osakkeista vähintään puolet. Kaupungin konserniin kuuluu myös neljä tytäryhtiön tytärtä sekä yksi kommandiittiyhtiö, jonka vastuunalainen yhtiömies on tytäryhtiön tytär. Kaupungilla on lisäksi 10 osakkuusyhtiötä, joissa kaupungin omistusosuus yhtiöstä vaihtelee 20–50 %:n välillä. Näiden lisäksi kaupunki on jäsenenä kahdessa kuntayhtymässä ja osallisena viidessä säätiössä.

Näiden omaisuuserien lisäksi kaupungilla on merkittävä, noin 100 miljoonan euron sijoitusomaisuus. Sijoitusomaisuus on peräisin sähköyhtiöiden omistusten myynnistä, ja sijoitusten arvo on vuosien varrella noussut.

Omaisuutta vastaan kaupungilla on myös velkaa. Lainamäärä on kasvanut viime vuosina ja sitä on noin 230 miljoonaa euroa. Kaupunki tarvitsee lainaa rahoittaakseen investointejaan, kuten koulujen ja päiväkotien rakentamista, kun vuosittaiset tulot (verotulot ja valtionosuudet sekä palveluista kerättävät maksut) eivät riitä kattamaan investointien menoja.

Konsernirakenteeseen liittyvästä esityksestä voi lukea tarkemmin täältä.
 

Omistamisen periaatteet

Kaupungin omaisuudelle ja sen hallinnalle on asetettu tavoitteet kaupungin omistajapoliittisessa ohjelmassa. Omistaminen ei ole kaupungille itsetarkoitus, vaan sen tulee aina olla harkittua toimintaa, joka perustuu valittuihin kriteereihin.

Omistuksen on tuettava kaupungin tavoitteiden ja päämäärien toteuttamista. Tämän lisäksi omistamisen tulisi olla aina taloudellisesti kannattavaa.

Omistamisen kolmantena kriteerinä on korkealaatuisten palvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti. Omistaminen on arvioitava nykyhetkeen ja tulevaisuuden toimintaympäristöön perustuen.
 

Omistajaohjaus ja talouden sopeutus

Talouden sopeutustyön yhteydessä käydään läpi myös kaupungin omistukset.

Keinoja vaikuttaa vuosittaisiin menoihin ovat esimerkiksi tyhjistä tai vähällä käytöllä olevista rakennuksista luopuminen, metsäomaisuuden myyntitavoitteiden kasvattaminen, tytäryhteisöille asetettavat tavoitteet, omistuksista luopuminen sekä sijoitusomaisuudelle asetettavien tavoitteiden tarkentaminen.

Sivu arviointi ja palaute