Maankäytön toteutusohjelma, sivun otsikko

Maankäytön toteutusohjelma

Ote MATO-ohjelmasta

Maankäytön toteutusohjelma

Maankäytön toteutusohjelma - tuttavallisemmin MATO-ohjelma - osoittaa suuntaviivat Joensuun kaupungin kehitykselle tulevina vuosina.

Ohjelmaan sisältyy analyysi viime vuosikymmenen väestönkasvusta ja kaupungin rakentumisesta, kuvaus tulevista kaavahankkeista ja tontinluovutuksen aikataulusta, väestöennuste sekä tarkastelu kehityksen vaikutuksesta yhdyskuntateknisiin investointeihin, kaupungin tonttivarantoon sekä palveluverkon kapasiteettiin.

Viimeisin maankäytön toteutusohjelma on ollut kaupunginvaltuuston käsittelyssä 22.02.2021 § 13.

Maankäytön toteutusohjelma 2030 löytyy täältä.

Ohjelma päivitetään seuraavan kerran syksyn 2022 aikana.

Väestöennuste lisätään sivulle myöhemmin.

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute