Maankäytön toteutusohjelma, sivun otsikko

Maankäytön toteutusohjelma

Maankäytön toteutusohjelma

Maankäytön toteutusohjelma - tuttavallisemmin MATO-ohjelma - havainnollistaa Joensuun kaupungin maankäytön ja väestönkehityksen tuleville vuosille.Maankäytön toteutusohjelma on päivitetty talvella 2024 ulottumaan vuoteen 2035 asti.

Ohjelmaan sisältyy analyysi viime vuosien väestönkasvusta ja kaupungin rakentumisesta, kuvaus tontinluovutuksen aikataulusta ja maanhankinnan tarpeesta sekä rakentamisen suunnitteet sekä erilaisia väestöennusteskenaarioita.

Ohjelman laadinnan yhteydessä on tarkasteltu kaavoitusta, infran rakentumista ja väestönkehityksen vaikutusta palveluverkkoon.

Ohjelma linkittyy myös kaupungin asuntopoliittisen ohjelman toteutukseen. Mato-ohjelmassa on huomioitu asuntopoliittisessa ohjelmassa sille asetetut toimenpiteet ja tavoitteet. Asuntopoliittisen ohjelman vuosikellossa on määritelty asumisen ohjaamisen tietoaineistojen vuosittainen koonti. Vuosikello löytyy täältä.
 

Maankäytön toteutusohjelma 2035

Maankäytön toteutusohjelma 2035 on hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 06.05.2024 § 169.

Maankäytön toteutusohjelma 2035

Alta löytyy ohjelman päivityksen yhteydessä laaditut erilaiset suunnitteet ja väestöennusteet. Ennusteiden tulkintaan liittyen tulisi huomioida muutama asia:

 • Väestöennusteet perustuvat viime vuosien väestönkehityksen trendeihin sekä esitetyn tontinluovutuksen ja uudisrakentamisen suunniteltuun toteutumiseen. Mikäli jompaankumpaan tulee merkittäviä muutoksia, väestöennusteen tarkkuus kärsii. Tätä on pyritty huomioimaan eri ennusteskenaarioiden laadinnalla.
 • Väestöennusteohjelma ei pääosin tunnista yksittäisiä ikävuosia, vaan sen tarkkuus on hieman karkeampi. Täten erityisesti osa-alueittaisen väestöennusteen mukaisia 1-v-iän mukaisia lukuja ei tule tulkita suoraan sellaisinaan.
 • Väestöennusteet toimivat parhaiten pidemmällä aikaskaalalla ja isommilla iän mukaisilla ryhmillä.
   

Maankäytön toteutusohjelma 2035 - ennusteet

Asiakirja- ja mediatiedostot

Kansiot
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • YHTEYSTIEDOT

  Sivu arviointi ja palaute