lyseon peruskoulu oppilastoiminta

Tukioppilastoiminta

Lyseon peruskoulun tukioppilaat ovat 9. luokkalaisia, jotka edistävät koulumme viihtyvyyttä ja yhteishenkeä. Tukioppilastoiminta on koulussamme yksi valinnaisaine, johon oppilaat valitaan tukioppilashaun kautta. Haku tukioppilaaksi tapahtuu 8.luokan keväällä. Tukioppilas-haku sisältää kolme eri vaihetta: hakemuslomakkeen täyttäminen, ryhmätehtävä  ja tukioppilashaastattelu.

Tukioppilastoiminnan ohjaajina toimivat koulussamme Pauliina Immonen ja Jussi Torssonen.

Lisätietoa tukioppilastoiminnasta löytyy koulumme pedanet-sivuilta.

Verso- toiminta

Koulussamme ristiriitojen sovitteluun käytetään verso- eli vertaissovittelutoimintaa. Verso on vaihtoehtoisen menetelmän oppilaiden oppilaiden keskinäisten sekä opettajien ja oppilaiden välisten ristiriitojen selvittelyyn. Sovittelussa noudatetaan toimintamallia, jonka avulla sovittelijoiksi koulutetut koulun jäsenet  osapuolia itse löytämään ratkaisun ristiriitaansa. Koulussamme tukioppilaat toimivat verso-sovittelijoina. Lisätietoa versosta löydät verson nettisivuilta

 

Oppilaskunta ja oppilaskunnan hallitus


Koulun oppilaskuntaan kuuluu jokainen koulun oppilas. Sen toimintaa suunnittelee, johtaa ja toteuttaa oppilaista muodostettu oppilaskunnan hallitus sekä oppilaskunnan ohjaajana toimiva koulun opettaja. Hallitukseen kuuluu noin 15 koulun oppilasta. Lukuvuonna 2022–2023 oppilaskunnan ohjaajana toimii Aleksi Jokinen ja Sari Joenväärä. Oppilaskunnan työ on vapaaehtoista koulun virallista toimintaa.

Oppilaskunnan hallituksen toiminnan tavoitteena on oppilaiden yhteistyökyvyn, omatoimisuuden ja vastuuntunnon kehittäminen omassa kouluyhteisössä. Hallitus pyrkii lisäämään oppilaiden välistä yhteishenkeä ja myönteistä ilmapiiriä ja antaa mahdollisuuksia vaikuttaa moniin koulun toimintoihin ja kouluyhteisön sekä ympäristön viihtyvyyteen omalla työllään ja omilla ideoillaan.

Oppilaskunnan hallitus pitää ohjaajansa kanssa välituntikokouksia viikoittain ja kokoontuu tarvittaessa muinakin aikoina. Oppilaskuntatyö tapahtuu pääosin kouluaikana, mutta tarvittaessa voimme suunnitella ja valmistella tulevia tapahtumia myös kouluajan ulkopuolella. Hallitus vastaa mm. päivätyökeräyksen järjestelyistä sekä oppilaskunnan kioskin toiminnasta. Lisäksi se tekee yhteistyötä koulumme tukioppilaiden kanssa. Hallituksen työ näkyy koulun arjessa erityisesti yhteisinä teemapäivinä, juhlina ja tapahtumina. 

Sivu arviointi ja palaute