Liikuntapaikkasuunnitelma

Liikuntapaikkasuunnitelma

Liikunta liikuntapaikkasuunnitelma

Osana liikuntapaikkasuunnitelman päivitystä vuoden 2021 lopulla kuultiin kuntalaisia Joensuun kaupungin ylläpitämistä liikuntapaikoista. Liikuntapaikkakyselyn tulokset löydät täältä.

Liikuntapaikkasuunnitelma toimii suunnittelua ohjaavana asiakirjana, mutta ennen kaikkea se toimii käytännön työkaluna, johon kirjataan eritasoiset liikuntapaikkahankkeet. Liikuntapaikkasuunnitelmaa toteutetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, Joensuun kaupungin ilmasto-ohjelman tavoitteita tukien.


Liikuntapaikkasuunnitelman keskeiset tavoitteet ovat

  • kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen,
  • esteettömien ja toimivien liikuntapaikkojen turvaaminen erilaisille liikkujille ja urheilijoille sekä
  • lähiliikkumisen lisääminen ja monikäyttöisten liikuntapaikkojen toteuttaminen


Liikuntapaikkasuunnitelmasta löytyy myös kuvaus suunnitelman vuosittaisesta pävitysprosessista (kappale 4) mukaan lukien käyttäjien kuuleminen.

Alla oleva liikuntapaikkasuunnitelma on hyväksytty Joensuun kaupungin valtuustossa 25.2.2019 (§ 22).


Liikuntapaikkasuunnitelma
Liikuntapaikkasuunnitelman liite 1
Liikuntapaikkasuunnitelman liite 2
Liikuntapaikkasuunnitelman liite 3
Liikuntapaikkasuunnitelman liite 4

ASIOI VERKOSSA

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute