Liikuntapaikkakysely

Liikuntapaikkakysely

Liikuntapaikkakysely_teksti

Joensuun kaupunki selvittää kyselyllä kuntalaisten tyytyväisyyttä Joensuun kaupungin ylläpitämiin liikuntapaikkoihin. Liikuntapaikkakyselyllä tarkastellaan liikuntapaikkojen käyttöä, liikuntapaikkoihin liittyviä kunnostus- ja uudisrakennustoiveita sekä liikuntapalveluista viestimistä.

Kysely on avoinna 15.11.-19.12.2021 välisen ajan.

Liikuntapaikkakysely liittyy liikuntapaikkasuunnitelman päivitykseen ja sen toteutuksesta vastaa kaupungin liikuntapalvelut. Kyselyn tuloksia käsitellään kaupungin liikuntapaikka- ja lähiliikuntatyöryhmissä sekä kulttuuri- ja liikuntalautakunnassa. Kyselyn tuloksia hyödynnetään uusien liikuntapaikkojen suunnittelussa ja rakentamisessa sekä nykyisten liikuntapaikkojen kunnostamisessa.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan palkintoja, joiden määrä riippuu vastaajien määrästä. Palkintoina arvotaan uimahallien 10 kerran kortteja, maaseudun kuntosalien vuosikortteja sekä mikäli vastaajien on yli 1000, myös uimahallien vuosikortteja. Palkintojen arvonnan toteutus:

  1. kunkin vastausviikon jälkeen  arvotaan yhdelle vastanneelle joko 10 kerran uimahallikortti tai maaseudun kuntosalin vuosikortti (arvo noin 65€). Arvonnan voittaja saa itse valita, kumman em. palkinnoista valitsee.
  2. vastausajan päättymisen jälkeen arvotaan uimahallien vuosikortteja (arvo noin 510€) seuraavasti: Mikäli vastauksia on
  • yli 1000, arvotaan 1 vuosikortti
  • yli 1500, arvotaan 2 vuosikorttia
  • yli 2000, arvotaan 3 vuosikorttia
  • yli 2500, arvotaan 5 vuosikorttia

Uimahallikortit käyvät sekä Virkistysuimala Vesikkoon että Rantakylän uimahalliin, uimaan sekä kuntosalille. Maaseudun kuntosalien kausikortit käyvät kaikkiin Joensuun kaupungin liikuntapalvelujen hallinnoimiin, Tuupovaaran, Kiihtelysvaaran, Enon ja Pyhäselän alueella oleviin kuntosaleihin.

Korttien alkamispäivämäärän ja käyttäjän saa voittaja valita itse, eli mikäli voittaja ei itse halua palkintoa käyttää, voi hän antaa sen esim. lahjaksi. Voittajiin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä.

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute