Liikuntapaikkakysely

Liikuntapaikkakysely

Liikuntapaikkakysely

Liikuntapaikkakyselyllä selvitettiin kuntalaisten tyytyväisyyttä Joensuun kaupungin ylläpitämiin liikuntapaikkoihin. Kysely oli avoinna 15.11.–19.12.2021

Kyselyllä selvitettiin liikuntapaikkojen käyttöä, liikuntapaikkoihin liittyviä kunnostus- ja uudisrakennustoiveita sekä liikuntapalveluista viestimistä. Liikuntapaikkakysely liittyy liikuntapaikkasuunnitelman päivitykseen ja sen toteutuksesta vastasi kaupungin liikuntapalvelut. Kyselyn tuloksia käsitellään kaupungin liikuntapaikka- ja lähiliikuntatyöryhmissä sekä kulttuuri- ja liikuntalautakunnassa. Kyselyn tuloksia hyödynnetään uusien liikuntapaikkojen suunnittelussa ja rakentamisessa sekä nykyisten liikuntapaikkojen kunnostamisessa.

 

Liikuntapaikkakyselyn tuloksia

Liikuntapaikkakyselyn tulokset - yhteenveto

Liikuntapaikkakyselyn avovastaukset - puutteellisiksi koetut liikuntapaikat

Liikuntapaikkakyselyn avovastaukset - puutteellisiksi koetut liikuntapaikat

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute