Liikuntapaikkakysely

Liikuntapaikkakysely

Liikuntapaikkakysely

Liikuntapaikkakyselyllä selvitettiin kuntalaisten tyytyväisyyttä Joensuun kaupungin ylläpitämiin liikuntapaikkoihin. Kysely oli avoinna 15.11.–19.12.2021

Kyselyllä selvitettiin liikuntapaikkojen käyttöä, liikuntapaikkoihin liittyviä kunnostus- ja uudisrakennustoiveita sekä liikuntapalveluista viestimistä. Liikuntapaikkakysely liittyy liikuntapaikkasuunnitelman päivitykseen ja sen toteutuksesta vastasi kaupungin liikuntapalvelut. Kyselyn tuloksia käsitellään kaupungin liikuntapaikka- ja lähiliikuntatyöryhmissä sekä kulttuuri- ja liikuntalautakunnassa. Kyselyn tuloksia hyödynnetään uusien liikuntapaikkojen suunnittelussa ja rakentamisessa sekä nykyisten liikuntapaikkojen kunnostamisessa.

Tuloksia tarkastellaan paitsi monivalintavastausten myös avovastauksia tulkitsemalla.

Avovastauksia kyselyyn saatiin kiitettävän paljon. Niiden runsaan määrän vuoksi vastausten tarkastelu ja ennen kaikkia niiden hyödyntäminen jatkuu usean vuoden ajan. Vastausten hyödyntämisestä pyritään myös viestimään aktiivisesti.

Avovastauksia perusteluineen oli mahdollista jättää seuraavista kategorioista:

  • puutteelliset/kunnostusta vaativat liikuntapaikat (yhteenveto, ks. alla)
  • erityisen hyvä liikuntapaikka
  • mikä uusi liikuntapaikka Joensuuhun pitäisi rakentaa

Alla tarkemmin kyselyn tuloksista.

Liikuntapaikkakyselyn tuloksia

Liikuntapaikkakyselyn tulokset - monivalintavastausten yhteenveto

Liikuntapaikkakyselyn avovastaukset - puutteellisiksi koetut liikuntapaikat

Puutteellisiksi koetut liikuntapaikat / avovastaukset (toteutuneet ja mahdollisesti toteutuvat toiveet)

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute