Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus esittelee kaupungin vireillä olevia ja lähiaikoina vireille tulevia merkittäviä kaavahankkeita. Kaavoituskatsaus julkaistaan kaupungin verkkosivuilla loppuvuodesta. Paperisen kaavoituskatsauksen voi pyytää kaupungin palvelupisteistä.

Kaavoituskatsaus 2021

Kunnan on laadittava vähintään kerran vuodessa katsaus vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista merkittävistä kaava-asioista. Kaavoituskatsauksen tarkoitus on tiedottaa kaavahankkeista yleispiirteisesti.

Kaavahankkeita voi käynnistyä myös kesken vuotta, vaikka niistä ei olisi tiedotettu kaavoituskatsauksessa. Tyypillisesti tällaisia hankkeita ovat yksityisten maanomistajien hakemat asemakaavan muutokset, jotka eivät ole olleet tiedossa katsausta laadittaessa.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuoden 2021 kaavoituskatsauksen 23.11.2020 § 436.

Kaavoituskatsauksesta tiedottaminen

Kaavoituskatsauksesta tiedotamme Joensuun uutisissa, joka jaetaan Karjalan Heilin välissä joulukuussa.
Täsmällisen tiedottamisen yksittäisistä kaavahankkeista teemme kaavakohtaisesti. Parhaillaan käynnissä olevien hankkeiden tiedot löydät Laadinnassa olevat kaavat -sivulta. Lisäksi vireillä olevia kaavahankkeita voit seurata karttapalvelusta.

YHTEYSTIEDOT

Juha Pasma

vs. kaavoituspäällikkö
 050 538 0708
juha.pasma@joensuu.fi

Muuntamontie 5 palvelupiste (GoogleMaps)

Muuntamontie 5, Joensuu

Sivu arviointi ja palaute