Kaavoituskatsaus

Joensuu suunnittelee ja rakentaa -tiedotuslehti sisältää kaavoituskatsauksen. Se esittelee kaupungin vireillä olevia ja lähiaikoina vireille tulevia merkittäviä kaavahankkeita. Kunnan tulee laatia katsaus kerran vuodessa.

Joensuu suunnittelee ja rakentaa 2024

Vuoden 2024 kaavoituskatsaus sisältyy Joensuu suunnittelee ja rakentaa 2024 - tiedotuslehteen. Joensuun kaupunki suunnittelee ja rakentaa -julkaisussa tiedotetaan käynnissä olevista ja käynnistyvistä kaavahankkeista sekä puistojen ja katualueiden laadittavista suunnitelmista ja aloitettavista rakennustyömaista. Paperisen kaavoituskatsauksen saa tulosteena Carelicumin palvelupisteestä Joensuussa ja kaupungin palvelupisteistä Enossa, Hammaslahdessa, Kiihtelysvaarassa ja Tuupovaarassa.

 

Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuoden 2024 kaavoituskatsauksen 29.01.2024 § 27.

 

Kaavahankkeita voi käynnistyä myös kesken vuotta, vaikka niistä ei olisi tiedotettu kaavoituskatsauksessa. Tyypillisesti tällaisia hankkeita ovat yksityisten maanomistajien hakemat asemakaavan muutokset, jotka eivät ole olleet tiedossa katsausta laadittaessa.

 

Täsmällisen tiedottamisen yksittäisistä kaavahankkeista teemme kaavakohtaisesti. Parhaillaan käynnissä olevien hankkeiden tiedot löydät Laadinnassa olevat kaavat -sivulta. Lisäksi vireillä olevia kaavahankkeita voit seurata karttapalvelusta.

 

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute

Kaavoitus (maps)

Torikatu 19, Joensuu
Asiointi vain ajanvarauksella.