Asemakaavan muutoksen hakeminen

Maanomistajana tai haltijana voit hakea asemakaavan muutosta. Hakemus tehdään omalla lomakkeella. Ennen hakemuksen jättämistä ole yhteydessä kaavoitukseen ja neuvottele muutoksen mahdollisuuksista.

Liitä hakemukseen:

  • Selvitys omistus- tai hallintaoikeudesta
  • Valtakirja, mikäli hakijana on muu kuin maanomistaja tai haltija
  • Suunnitelmaluonnos
  • Tontinkäyttösuunnitelma

Hakemuslomake

Asemakaavan muutoksesta perittävät maksut

Asemakaavan muutoksen laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset perimme hakijalta. Asemakaavan muutoksesta perimme maksut ja palkkiot hakemuksen saapumispäivänä voimassa olevan taksan mukaan.

Vuoden 2022 taksat

 

Asemakaavan muutoksen hakeminen (Google maps)

Muuntamontie 5, Joensuu

Sivu arviointi ja palaute