Sisältöjulkaisija

Siilaisen eritasoliittymä
Vireilletulovaihe
Luonnosvaihe
Ehdotusvaihe
Lainvoimainen
1
2
3
Siilaisen eritasoliittymän liikennejärjestelyjen parantaminen edellyttää asemakaavan muuttamista. Samalla ratkaistaan, voidaanko Pilkontien liikerakennusten korttelialuetta laajentaa länteen.
Yhdyshenkilö
Altti Lukkari
maankäytön suunnittelija
050 315 6521
altti.lukkari@joensuu.fi
Luonnosvaiheen asiakirjat
Nähtävillä: 5.5.-30.5.2022
Aloitusvaiheen asiakirjat
Nähtävillä: 27.1.-21.2.2022

YHTEYSTIEDOT

Mahdolliset kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:

kirjaamo@joensuu.fi

tai

Kaupunkirakennepalvelut
Kaavoitus
Muuntamontie 5
80100 Joensuu

Sivu arviointi ja palaute