Sisältöjulkaisija

vireilletulovaihe
Siihtalantie 20
1
2
3
Suunnittelualue sijaitsee Siihtalan kaupunginosassa osoitteessa Siihtalantie 20. Tavoitteena on laskea korttelialueen rakennusoikeutta.

Samalla alueen käyttötarkoitus muutetaan rivitalojen korttelialueesta asuinkerros- ja rivitalojen korttelialueeksi aikaisemmin tehdyn poikkeamispäätöksen mukaisesti. Kerrosluku säilyy kahtena. Kaavamuutos on käynnistynyt asunto-osakeyhtiö Pielisenrannan hakemuksesta.

Yhdyshenkilö
Aloitusvaiheen asiakirjat
Nähtävillä: 26.11.-21.12.2020

YHTEYSTIEDOT

Mahdolliset kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:

kirjaamo@joensuu.fi

tai

Kaupunkirakennepalvelut
Kaavoitus
Muuntamontie 5
80100 Joensuu

Sivu arviointi ja palaute