Sisältöjulkaisija

Riihivaaran tilan ranta-asemakaava
Vireilletulovaihe
Luonnosvaihe
Ehdotusvaihe
Lainvoimainen
1
2
3
Suunnittelualue sijaitsee Koveron kylän Herajärven ja Pitkäjärven alueella.

Alueelta on matkaa Koveron kylään noin 9 km, Joensuun keskustaan noin 50 km. Laadittavan ranta-asemakaavan tavoitteena on määritellä alueelle osoitettavissa olevat loma-asumisen rantarakennuspaikat. Alue on tällä hetkellä pääsääntöisesti metsätalouskäytössä. Suunnittelu on lähtenyt liikkeelle yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Kaupunkirakennelautakunta asetti kaavaehdotuksen nähtäville, päätös 14.2.2023 § 23

Käsittelyvaiheet ja päätökset

  • Kaupunkirakennelautakunta 23.5.2023 § 73, päätös
  • Kaupunginhallitus 29.5.2023 § 218, päätös
  • Kaupunginvaltuusto 19.6.2023 § 65, päätös
  • Kaava on saanut lainvoiman 1.8.2023
Yhdyshenkilö
Jorma Harju
kaavoitusinsinööri
044 596 3111
jorma.harju@kaavaharju.fi
Patrik Hämäläinen
maankäytön suunnittelija
050 349 4920
patrik.hamalainen@joensuu.fi
Ehdotusvaiheen asiakirjat
Nähtävillä: 23.2.-27.3.2023

YHTEYSTIEDOT

Mahdolliset kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:

kirjaamo@joensuu.fi

tai

Kaupunkirakennepalvelut
Kaavoitus
Muuntamontie 5
80100 Joensuu

Sivu arviointi ja palaute