Sisältöjulkaisija

Rantakylänkadun ympäristö
Vireilletulovaihe
Luonnosvaihe
Ehdotusvaihe
Lainvoimainen
1
2
3
Rantakylään suunnitellaan täydennysrakentamista. Täydennysrakentamiskohteita ovat entisen alakoulun tontti, Rantakylänkadun ja Ruuhitien kulmalla oleva tontti (Rantakylänkatu 17) ja sen viereinen puistoalue Jukolankadun varrella.

Kaupunkirakennelautakunta asetti kaavaehdotuksen nähtäville, päätös 29.3.2022 § 47

Hyväksymisvaihe meneillään

Kaavaehdotukseen on tehty nähtävillä olon jälkeen muutoksia. Muutokset eivät ole vaikutuksiltaan olennaisia, joten muutettua kaavaehdotusta ei ole tarve asettaa uudellen nähtäville. Muutettu kaavaehdotus on päätöksen liitteenä.

  • Kaupunkirakennelautakunta 24.5.2022 § 85, päätös
  • Kaupunginhallitus 30.5.2022 § 217, päätös
  • Kaupunginvaltuusto 13.6.2022, päätös
  • Kaava on saanut lainvoiman 26.7.2022

 

Yhdyshenkilö
Natalia Musikka
kaavoitusarkkitehti
050 471 5701
natalia.musikka@joensuu.fi

YHTEYSTIEDOT

Mahdolliset kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:

kirjaamo@joensuu.fi

tai

Kaupunkirakennepalvelut
Kaavoitus
Muuntamontie 5
80100 Joensuu

Sivu arviointi ja palaute