Sisältöjulkaisija

vireilletulovaihe
Kiihtelysvaaran rantaosayleiskaava
1
2
3
Kiihtelysvaaran rantaosayleiskaavalla ratkaistaan rantarakentamismahdollisuudet Palojärven, Keskijärven, Löytöjärven, Ylisen, Hiiretynjärven, Kannellammen, Saarilammen, Vehkalammen ja muiden kaava-alueella sijaitsevien vesistöjen rannoilla emätilatarkastelun, luonto- ja maisemaselvityksen sekä muiden tarpeellisten selvitysten pohjalta.

Suunnitteluun ei sisälly alueen pysyvä asuinrakentaminen eikä voimassa olevien ranta-asemakaavojen alueet.

HUOM!

Joensuun kaupungin alueella asuvien tulee seurata aktiivisesti Joensuun kaupungin kuulutuksia.

Erillinen tiedote osayleiskaavaluonnoksen ja -ehdotuksen nähtävillä pitämisestä lähetetään jatkossa kirjepostina vain Joensuun ulkopuolella asuville maanomistajille, ei kaupungin alueella asuville maanomistajille.

Yhdyshenkilö

Vesa Huohvanainen
maankäytön suunnittelija
050 315 6521
vesa.huohvanainen@joensuu.fi

YHTEYSTIEDOT

Mahdolliset kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:

kaavoitus@joensuu.fi

tai

Kaupunkirakennepalvelut
Kaavoitus
Muuntamontie 5
80100 Joensuu

Sivu arviointi ja palaute