Sisältöjulkaisija

ehdotusvaihe
Asemanseudun pistokatu
1
2
3
Asemanseudulle laadittua asemakaavaa on tarve muuttaa Asemapäällikön talon ja uuden opiskelija-asuintalon välissä. Pieni pysäköintialue muutetaan kaduksi vastuiden selventämiseksi.

Hyväksymisvaihe meneillään

  • Kaupunkirakennelautakunta 13.8.2019 § 129, päätös
  • Asemapäällikön talon omistajan pyynnöstä kaavaa ei viedä vielä valtuuston päätettäväksi. Omistaja haluaa vielä selvittää, voidaanko talousrakennukset sijoittaa toisin Asemapäällikön talon tontilla. Asianosaisten näkemykset tästä selvitetään erikseen ennen kaavasta päättämistä.
Yhdyshenkilö
Juha-Pekka Vartiainen
kaavoituspäällikkö
050 538 0708
juha-pekka.vartiainen@joensuu.fi
Ehdotusvaiheen asiakirjat
Nähtävillä: 22.8.-23.9.2019

YHTEYSTIEDOT

Mahdolliset kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:

kaavoitus@joensuu.fi

tai

Kaupunkirakennepalvelut
Kaavoitus
Muuntamontie 5
80100 Joensuu

Sivu arviointi ja palaute