Sisältöjulkaisija

lainvoimainen
Asemanseudun pistokatu
1
2
3
Asemanseudulle laadittua asemakaavaa on tarve muuttaa Asemapäällikön talon ja uuden opiskelija-asuintalon välissä. Pieni pysäköintialue muutetaan kaduksi vastuiden selventämiseksi.

Kaupunkirakennelautakunta asetti kaavaehdotuksen nähtäville, päätös 13.8.2019 § 129

Hyväksymisvaihe meneillään:

Kaavaehdotukseen on tehty nähtävillä olon jälkeen muutoksia. Muutokset eivät ole vaikutuksiltaan olennaisia, joten muutettua kaavaehdotusta ei ole tarve asettaa uudelleen nähtäville. Muutettu kaavaehdotus on viimeisimmän päätöksen liitteenä.

  • Kaupunkirakennelautakunta 28.1.2020 § 1, päätös
  • Kaupunginhallitus 3.2.2020 § 37, päätös
  • Kaupunginvaltuusto 24.2.2020 § 14, päätös
  • Kaava on saanut lainvoiman 15.4.2020
Yhdyshenkilö
Juha-Pekka Vartiainen
kaavoituspäällikkö
050 538 0708
juha-pekka.vartiainen@joensuu.fi
Ehdotusvaiheen asiakirjat
Nähtävillä: 22.8.-23.9.2019

YHTEYSTIEDOT

Mahdolliset kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:

kaavoitus@joensuu.fi

tai

Kaupunkirakennepalvelut
Kaavoitus
Muuntamontie 5
80100 Joensuu

Sivu arviointi ja palaute