Hiilineutraali Joensuu 2025

Joensuun kaupungin tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2025. Tavoite on Suomen kuntien ja kaupunkien kunnianhimoisimpia. Tavoitteeseen pääsemiseen tarvitaan ilmastotekoja myös kuntalaisilta ja yrityksiltä.

Climate Joensuu

Uusi sivusto avattu! Climate Joensuu -sivusto kokoaa yhteen Joensuussa tehdyt ilmastoteot ja -tiedot.

 

Sivustolla kerrotaan teoista, joita kaupunki, yritykset, järjestöt ja asukkaat ovat tehneet ilmaston hyväksi. Sivustolla esitellään myös yrityksille ja yhteisöille tarkoitettua Ilmastokumppanuus-verkostoa sekä Joensuun kaupungin tämänhetkistä ilmastotyön tilannetta. Lisäksi sivustolle on koottu runsaasti vinkkejä, miten asukkaat voivat ottaa ilmaston huomioon arjessaan.

Sivuston on koonnut Joensuun kaupungin hallinnoima EAKR-hanke Ilmastokorttelit – uusia ilmastoratkaisuja Joensuussa.

 

Joensuun ilmastotyö

Joensuussa on ilmastotyötä tehty jo pitkään kuntaliiton ilmastokampanjan sekä seudullisen ilmastostrategian avulla. Joensuu on liittynyt kuntien energiatehokkuussopimukseen (KETS) aikavälille 2017–2025. Joensuu on mukana myös HINKU (Kohti hiilineutraalia kuntaa) ja FISU (Resurssiviisaat kunnat) -verkostoissa.

Kaupunki on mukana myös eurooppalaisessa Covenant of Mayors -verkostossa. Joensuun kaupungin ilmastotyötä viitoittaa ilmasto-ohjelma.

Joensuun kaupungin ilmasto-ohjelma

Ilmastotekoja Joensuussa 2017

Climate action in Joensuu 2017

Hiilineutraali Joensuu 2025 esite

Carbon neutral Joensuu brochure

CO2-raportti

Joensuun kasvihuonekaasupäästöjä seurataan CO2-raportin avulla. Palvelussa voi seurata kasvihuonekaasupäästöjen tilannetta viikottain.

CO2-raportti

CO2-raportti kalvosarja

Ilmastokumppanuus

Joensuun seudun ilmastokumppanuus on yrityksille ja yhteisöille tarkoitettu ilmastotyön verkosto. Ilmastokumppaniksi pääsee allekirjoittamalla ilmastositoumuksen. Jos kiinnostuit ilmastokumppanuudesta, ota yhteyttä ympäristönsuojeluyksikköön!

Ilmastokorttelit

Toiminta-aika 1.8.2018–31.05.2021.

Ilmastokorttelit - uusia ilmastoratkaisuja Joensuussa -hanke on osa Joensuun vähähiilisyyteen pyrkivää ilmastotyötä. Ilmastokorttelit keskittyy avoimessa haussa valikoituviin kortteleihin, joiden asukkaiden ja toimijoiden kanssa kokeillaan ja kehitetään uusia vihreitä ratkaisuja. Hankkeessa edistetään myös vihreää yrittäjyyttä sparrauksella ja kokeiluilla, järjestetään ilmastoaiheista pop up -tapahtumia, sekä suunnitellaan toiminnallisia opetuspaketteja peruskoulun käyttöön Nepenmäen ja Karhunmäen koulun nykyaikaista talotekniikkaa hyödyntäen. Lisäksi hankkeen aikana kehitetään Climate Joensuu -sivusto, josta voi hakea tietoa ja seurata Joensuussa tehtyjä ilmastotekoja.

Ilmastokortteleiden tapahtumat ovat kaikille avoimia.
Voit seurata hanketta: Facebook, Twitter ja Instagram: @climatejoensuu
Hankkeen kokoama sivusto: www.climatejoensuu.fi

Ilmastokorttelit-hankkeen kokonaisrahoitus on 599 882 €. Rahoituksesta vastaavat Euroopan aluekehitysrahasto EAKR (70 %) ja Joensuun kaupunki (30 %).

Euroopan unionin aluekehitysrahaston logo Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020 -logo

Ilmastotori

Kolmevuotinen Joensuun kaupungin ja Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama Ilmastotorilta eväitä vähähiilisyyteen -hanke toteutettiin vuosina 2015–2017. Hankkeessa kannustettiin Joensuun seudun ja koko Pohjois-Karjalan yrityksiä, yhteisöjä ja asukkaita ilmastomyönteisempään arkeen.

Hiilineutraali Joensuu 2025 kartta

Muuntamontie 5, Joensuu
2. kerros

Sivu arviointi ja palaute