Vammaisneuvosto

Kaupunginhallitus on asettanut vammaisneuvoston vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi.

Vammaisneuvosto toimii yhteistyöelimenä pitkäaikaissairaiden ja vammaisten sekä heidän järjestöjensä ja kaupungin eri hallintokuntien kanssa. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämisessä ja suoriutumisessa.

Joensuun kaupungin vammaispoliittinen ohjelma

Vammaisneuvoston jäsenet

Joensuun kaupungin vammaisneuvostoon kuuluu kymmenen jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Neuvostoon on valittu Joensuun vammaisia ja pitkäaikaissairaita edustavien järjestöjen neuvottelukunnan nimeämät henkilöt ja kaupunginhallituksen nimeämät edustajat. Vammaisneuvoston sihteerinä toimii henkilöstösuunnittelija Marja Eronen.

Vammaisneuvoston kokoukset:

24.1.2024 klo 15:00
21.2.2024 klo 15:00
20.3.2024 klo 15:00
24.4.2024 klo 15:00
20.5.2024 klo 17.00
19.6.2024 klo 15.00

Vammaisneuvoston jäsenet

Vammaisneuvoston jäsenet 2023–2025

Vammaisneuvoston toimintamuodot

Vammaisneuvoston toiminta

YHTEYSTIEDOT

Vammaisneuvoston puheenjohtaja

Sivu arviointi ja palaute