Turvallisuussuunnittelu, sivun otsikko

Riskienhallinta, valmius- ja turvallisuus

Riskienhallinta, valmius- ja turvallisuus Joensuussa

Kaupungin turvallisuus- ja valmiussuunnittelu on laaja kokonaisuus, joka pitää sisällään kaupungin arjen turvallisuutta käsittelevän turvallisuussuunnitelman, valmiussuunnitelman yleisen osan, toimialojen valmiussuunnitelmat, kiinteistöjen pelastussuunnitelmat sekä työpaikkoja koskevat vaarojen arvioinnit ja työpaikkaselvitykset.

Näillä turvallisuutta koskevilla sivuilla kerrotaan kaupungin arkiturvallisuudesta.

Idän houkuttelevimmassa kasvukaupungissa edistämme turvallisuutta ja hallitsemme riskejä laaja-alaisella yhteistyöllä.

Tavoitteenamme on hyvinvoivat ja onnelliset asukkaat – yhdessä, yhdenvertaisesti, rohkeasti ja kestävästi.

Turvallisuus, linkit alasivuille