Turvallisuussuunnittelu, sivun otsikko

Turvallisuussuunnittelu

Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu

Kaupungin turvallisuus- ja valmiussuunnittelu on laaja kokonaisuus, joka pitää sisällään kaupungin arjen turvallisuutta käsittelevän turvallisuussuunnitelman, valmiussuunnitelman yleisen osan, toimialojen valmiussuunnitelmat, kiinteistöjen pelastussuunnitelmat sekä työpaikkoja koskevat vaarojen arvioinnit ja työpaikkaselvitykset.

Näillä turvallisuutta koskevilla sivuilla kerrotaan kaupungin arkiturvallisuudesta yleensä ja kulloinkin ajankohtaisista kaupunkilaisten turvallisuutta koskevista asioista.

Kaupungin arkiturvallisuutta käsittelevä tärkein suunnitelma on kaupungin turvallisuussuunnitelma, jonka kaupunginhallitus on hyväksynyt 21.10.2019 ja jonka kaupunginvaltuusto keskustelun jälkeen merkitsi tiedoksi 28.10.2019. Suunnitelma sisältää mm. kaupungin toimintaympäristön turvallisuusanalyysin sekä tärkeimmät tavoitteet ja toimenpiteet kaupungin turvallisuuden parantamiseksi.

Turvallisuussuunnitelman lisäksi näillä sivuilla on lomake, jolla voit ilmoittaa turvallisuutta koskevista havainnoista ja sivuilla julkaistaan myöhemmin myös kaupunkilaisille osoitettuja turvallisuutta koskevia kyselyjä ja muuta teemaan liittyvää aineistoa.

Kaupunginjohtaja on nimennyt turvallisuussuunnitelman laatimista ja seurantaa varten turvallisuussuunnittelun ohjaus- ja seurantaryhmän, jossa on kaupungin konsernijohdon ja toimialojen lisäksi Siun soten, pelastuslaitoksen, poliisin, yliopiston, ammattikorkeakoulun, koulutuskuntayhtymän, järjestöjen ja yrittäjien edustus. Turvallisuusasioissa ensiarvoisen tärkeää onkin eri viranomaisten välinen hyvä yhteistyö.

Turvallisuutta koskevien asioiden hoito ei ole erillistä toimintaa, vaan se on mukana kaikessa toiminnassa joka päivä. Tärkeää on myös kaupunkilaisten kuuleminen turvallisuusasioissa, toimintaympäristön muutosten ja niiden tuomien turvallisuusriskien havainnointi ja ennakointi sekä turvallisuusriskien toteutuessa nopea reagointi.

Joensuun kaupungin turvallisuussuunnitelma

YHTEYSTIEDOT

Ville Leinonen

Valmius- ja turvallisuuspäällikkö
ville.leinonen@joensuu.fi

Sivu arviointi ja palaute