Metsäpääkaupunki

Metsäpääkaupunki Joensuu

Metsäpääkaupunki Joensuu

Ratkaisuna metsä – Joensuu on Euroopan metsäpääkaupunki

 

Joensuussa metsien merkitys on aina ollut suuri, ja alueelle on vuosikymmenten aikana kehittynyt kansainvälisesti ainutlaatuinen metsäosaamisen keskittymä.

Tänä päivänä Euroopan metsäpääkaupunki Joensuu on elinvoimaisten metsien ympäröimä maakuntakeskus, jossa metsäalan koulutus, huippututkimus, käytännön osaaminen ja liiketoiminta kohtaavat. Joensuu tarjoaa asukkailleen runsaasti metsään liittyviä työpaikkoja ja opiskelumahdollisuuksia. Metsällä on merkittävä rooli myös kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä.

Joensuussa metsäbiotalous on painopisteala, jota kehitetään osana valtakunnallista Innokaupungit-verkostoa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiorahoituksen kautta.

Metsä on meille arvokas mahdollisuus, jonka kautta voimme luoda tulevaisuuden ratkaisuja meille ja koko maailmalle. Tervetuloa Euroopan metsäpääkaupunkiin!

 

 

Yhteystiedot

Sami Laakkonen
strategiajohtaja
050 443 1661
sami.laakkonen@joensuu.fi

Joensuussa kohtaavat metsäalan kaikki koulutustasot, maailmanluokan yritykset sekä huipputason tutkimus ja käytännön prosessit. Tällaista metsäkeskittymää ei ole missään muualla maailmassa. 

Metsäpääkaupunki Joensuu -ohjelma

Metsäpääkaupunki Joensuu -ohjelma

Joensuun kaupungin strategisena tavoitteena on tukea Joensuun metsiin liittyvää koulutusta, tutkimusta, liiketoimintaa ja kansainvälistä näkyvyyttä. Euroopan metsäpääkaupugin kilpailutekijät, tavoitetila ja lähivuosien toimenpiteet on linjattu Metsäpääkaupunki Joensuu -ohjelmassa, joka julkaistiin elokuussa 2023.

Kirkkaimmat kilpailutekijät

 

Metsäpääkaupunki Joensuu -ohjelmassa merkittävimmiksi kilpailutekijöiksi on nimetty metsäalan läpileikkaava koulutus ja tutkimus, elinvoimaiset metsät ja monipuolinen yritystoiminta, älykäs metsätalous sekä yhdessä tekeminen ja verkostot. 

Metsäalan läpileikkaava koulutus ja tutkimus

Joensuusta löytyy ainutlaatuinen metsäbiotalouden tutkimus- ja koulutuskeskittymä. Monipuolinen huipputason käytännön ja akateeminen koulutus sekä tiedeyhteisö houkuttelevat tulevaisuuden osaajia. Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Riveria kouluttavat metsäbiotalouden arvostettuja osaajia käytännön ammattilaisista tohtoreihin. Eri oppilaitoksissa on kolmella koulutustasolla yhteensä 400 metsäalan opiskelijaa ja kymmeniä tutkintonimikkeitä. Kansainvälistä huippututkimusta tekevät oppilaitosten lisäksi Joensuussa sijaitsevat Euroopan metsäinstituutti, Luonnonvarakeskus ja Suomen ympäristökeskus. Metsäbiotalousala tarjoaa alueella 6000 työpaikkaa, joista 600 asiantuntija- ja kehitystehtävissä.

Elinvoimaiset metsät ja monipuolinen yritystoiminta

Joensuussa metsät voivat hyvin ja laajat virkistysalueet tarjoavat hyvinvointia kaupunkilaisille. Kaupungin omistamien metsien kestävä hoito pohjautuu metsänhoidon suunnitelmaan. Metsillä on monelle joensuulaiselle metsänomistajalle rooli myös tulonlähteenä. Joensuu on metsäalan johtavien yritysten koti, jossa yritysten huippuosaaminen keskittyy valmistavaan teollisuuteen, raaka-aineiden jalostukseen ja teknologioihin.

Älykäs metsätalous

Olemme maailman kärkeä metsätalouden digitalisaatiossa. Joensuulainen osaaminen metsä- ja ympäristötiedon keruussa ja analysoinnissa on keskeistä esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumisessa sekä luontokadon hillitsemisessä. Vahva osaaminen fotoniikassa ja ict-alalla tukee myös metsäbiotalouden kehittymistä.

Yhdessä tekeminen ja verkostot

Euroopan metsäpääkaupungin statusta on rakennettu yhdessä jo vuosikymmenten ajan. Yhdessä tekemisestä syntyneet verkostot ovat laajat, monikerroksiset ja kansainväliset, mikä mahdollistaa täysin uudenlaisen osaamisen syntymisen.

Lue lisää yhteistyöstä Forest Joensuu -verkostossa.

 

Metsän ja fotoniikan asiantuntijat kokoontuvat loka-marraskuun vaihteessa Joensuuhun. Tutustu ohjelmaan tarkemmin tapahtuman verkkosivuilla. 

Toimenpiteet ja tekemisen painopisteet

 

Euroopan metsäpääkaupungin lähivuosien toimenpiteet tulevat keskittymään kolmeen teemaan. Metsäpääkaupunki Joensuu -ohjelmassa on tunnistettu ja nimetty useita toimenpiteitä metsäalan sisäisten verkostojen ja liiketoiminnan vahvistamiseen. Myös metsäpääkaupungin tunnettuuden lisääminen on yksi käytännön toimenpiteiden pääteemoista. Kuntalaisten, metsän ja kaupunkikuvan muodostama kokonaisuus on kolmas pääteema, joka keskittyy erityisesti kaupungin omistamissa metsissä tehtäviin toimenpiteisiin sekä kaupunkilaisten osallistamiseen. Ohjelmassa määritellyt toimenpiteet linkittyvät kaupungin hiilineutraaliustavoitteisiin ja Yrityskaupunki Joensuu -ohjelmaan. 

 

Tutustu Metsäpääkaupunki Joensuu -ohjelmaan Business Joensuun palvelut metsäbiotalousalan toimijalle Lue lisää Forest Joensuu -verkostosta Innokaupunki Joensuu

Ratkaisuna metsä

Toimijoiden yhteistyö avaa uusia mahdollisuuksia innovatiiviselle osaamiselle, joka auttaa ratkaisemaan ilmastonmuutosta, luontokatoa ja muita maailmanlaajuisia haasteita.

Euroopan metsäpääkaupunki Joensuun tavoitetila 2030:

Joensuu on kansainvälisesti arvostettu ja tunnettu metsäalan keskittymä, jossa metsistä luodaan maailmaa muuttavia innovaatioita.

Metsäpääkaupunki Joensuu – Kirjoituksia metsäpääkaupungista

Uutisia metsäpääkaupungista

Joensuun kaupungin tiedotuslehdessä julkaistaan säännöllisesti metsään liittyviä uutisia. Lue uusimmat metsäaiheiset uutiset alta.

Joensuun Uutisten metsäaiheiset artikkelit kootusti

Metsäpääkaupunki, videoupotus, Silva aftermovie

Silva metsänäyttely järjestettiin Joensuun Laulurinteellä 8.–9.9.2023. Kaupunkilaiset, lähialueiden asukkaat ja metsäalan ammattilaiset ympäri Suomen kohtasivat Euroopan metsäpääkaupungissa. Katso tapahtuman tunnelmia oheiselta videolta.

Metsäpääkaupunki-logot

     Euroopan unionin osarahoittama -logoInnokaupungit-logo              Joensuun kaupungin logo        Joensuun kaupungin strateginen hanke -logo

Tämä aineisto on tuotettu osana Joensuun kaupungin innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen (EAKR) toimintoja, joita osarahoittavat Euroopan unioni sekä Joensuun kaupunki.