Innokaupunki

Innokaupunki Joensuu

Innokaupunki Joensuu

Joensuu on mukana luomassa Suomesta maailman innovatiivisinta maata 

Kehittämisen painopistealoina metsäbiotalous ja fotoniikka 


Joensuu on osa valtakunnallista Innokaupungit-verkostoa, johon kuuluu 16 suomalaista yliopisto- ja yliopistokeskuskaupunkia. Verkostoon kuuluvat kaupungit ovat solmineet valtion kanssa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kehittämisen aiesopimuksen vuosille 2021–2027. Kukin innokaupunki kohdentaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiorahoitusta omiin vahvuuksiinsa perustuviin strategisiin painopistealoihin. Joensuussa painopistealat ovat metsäbiotalous ja fotoniikka.  

Innokaupunkina olemme luomassa Suomesta maailman toimivinta kokeilu- ja innovaatioympäristöä vuoteen 2030 mennessä. Emme tee tätä työtä yksin, vaan yhdessä muiden innokaupunkien, valtion, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän kanssa.

Joensuun kaupungin lisäksi käytännön toimenpiteiden toteuttajia ovat alueelliset yhteistyökumppanit, kuten Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu, Business Joensuu ja Luonnonvarakeskus. Käytännön kehittämistyö tapahtuu pääasiassa EU:n, valtion ja kaupunkien myöntämän hankerahoituksen kautta. Pohjois-Karjalassa aluerahoittajia ovat myös Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus. 

Laajalla yhteistyöllä tuetaan innovaatioiden syntymistä sekä korkeakoulujen tutkimustulosten soveltamista ja kaupallistamista yrityksissä. Tavoitteena on uudistaa kaupungin elinkeinoelämää uusien teknologioiden avulla ja parantaa ihmisten elämää kaupunkiympäristössä.

Innokaupunkina tuemme innovaatioihin pohjautuvaa kasvua, kansainvälistymistä, kilpailukykyä ja elinvoimaa sekä työllisyyttä ja osaamista alueellamme. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa Joensuun mainetta kansainvälisesti vetovoimaisena koulutuskaupunkina ja tutkimuksen keskuksena. Myös ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys sekä kaupungin ilmastotavoitteet ovat tärkeässä roolissa, koska kaupungit ovat osaltaan ratkaisemassa globaalia kestävyyskriisiä.

Joensuun tavoitteena on olla ainutlaatuinen metsäbiotalouden osaamis- ja liiketoimintakeskittymä sekä maailman fotoniikkaosaamisen keskus. Molemmilla toimialoilla tarvitaan innovaatioiden tekijöitä, joiden kehittämät ratkaisut tukevat meidän kaikkien hyvinvointia ja elämää tänään ja tulevaisuudessa.  

Painopistealojen kehitystä ohjataan Photonics Joensuu ja Forest Joensuu -verkostoissa.  

Joensuun ekosysteemisopimuksen rahoitushaku on auki


Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on avannut yhteistyössä Joensuun kaupungin kanssa vuoden 2023 kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-haun. Rahoitus toteuttaa Joensuun kaupungin ja valtion välistä innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimusta vuosille 2021–2027. Jaossa on 1 000 000 euroa hankerahoitusta. Haku päättyy 31.10.2023.

 

Lisätietoa rahoitushausta

 

Suomen optiikan ja fotoniikan päätapahtuma Optics and Photonics Days järjestettiin Joensuussa 30.5.–1.6.2023. 

 

Lue lisää metsäbiotaloudesta Lue lisää fotoniikasta Euroopan metsäpääkaupunki Joensuu Forest Joensuu -verkosto Tutustu muihin innokaupunkeihin

Yhteystiedot

Jenni Jokela
kansliapäällikkö
050 380 3552
jenni.jokela@joensuu.fi

Innokaupungit luovat yhteistyöstä innovaatioita ja innovaatioista kestävyyttä.

Innokaupunki, logot

     Euroopan unionin osarahoittama -logoInnokaupungit-logo              Joensuun kaupungin logo        Joensuun kaupungin strateginen hanke -logo

Tämä aineisto on tuotettu osana Joensuun kaupungin innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen (EAKR) toimintoja, joita osarahoittavat Euroopan unioni sekä Joensuun kaupunki.