Keskustan kehittäminen (leipäteksti)

Keskusta on kaupungin kasvot, siellä vierailevat kaikki joensuulaiset ja maakunnan asukkaat sekä matkailijat. Jokaisen kaupungin keskusta kertoo tarinansa kaupungista. Keskustallemme on siksi luotu yhdessä visio tulevasta.

Joensuun keskustavisio 2021 

Joensuun kaupunki käynnisti keskustavision laadinnan keskustan kehittämiseksi yhteistyössä kaupunkikeskustayhdistys Virran ja Business Joensuun kanssa kesällä 2020. Keskustavisiontyön tavoitteena oli löytää keinoja ydinkeskustan vetovoiman lisäämiseksi sekä keinoja rakennuskannan kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi. Lisäksi tunnistettiin vuorovaikutuksen kehittämismahdollisuuksia keskustan toimijoiden keskuudessa. 

Keskustavision laadinnan tueksi tehtiin kattava osallistaminen. Asukaskysely keskustassa asioinnista toteutettiin syksyllä 2020. Kyselyyn vastasi 478 henkilöä. Paikallisille korkeakouluopiskelijoille järjestettiin keskustan julkisia tiloja analysoiva kävelylabra talvella 2021. Keskustassa toimiville yrittäjille järjestettiin työpaja internet-työtilassa maaliskuussa 2021. Työpajaan osallistui nelisenkymmentä elinkeinoelämän edustajaa. Lisäksi laadittiin kaupan perusselvitys kaupan nykytilanteen tunnistamiseksi. 

Keskustavision lopputulokseksi saatiin 30 keskustan elävyyttä parantavaa kehittämistoimenpidettä. Ne voidaan jaotella palvelutarjonnan parantamiseen, elävyyden ja viihtyisyyden ylläpitämiseen ja lisäämiseen, liikkumisen parantamiseen, kaupunkirakenteen uudistamiseen. Näiden lisäksi tarvitaan myös markkinointia ja yhteistyötä. Kehittämistoimenpiteet löytyvät keskustavisiosta. 

Keskustavision toteuttaminen edellyttää kaikkien keskustassa toimivien osapuolten välistä yhteistyötä. Joensuun kaupunki ja keskustayhdistys Virta pyrkivät tahoillaan koordinoimaan yhteistyötä, mutta yrittäjillä, kiinteistönomistajilla ja asukasyhteisölläkin on tehtävää. 

 

Aineisto 

 

Sivu arviointi ja palaute