Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Etsivän nuorisotyön palveluja tuotetaan yhteistyössä Joensuun Nuorisoverstas ry:n kanssa. Kaikki etsivät työskentelevät yhtenä tiiminä, joten yhteyttä voi ottaa keneen työntekijään tahansa.

 

Etsivä nuorisotyö käyntiosoite

Kauppakatu 28, joensuu
Kauppakeskus Iso myy 3.kerros Wintti

Sivu arviointi ja palaute