Haku koululaisten ja opiskelijoiden kesätöihin

Joensuun kaupunki tarjoaa kesällä 2017 kesätöitä 200 nuorelle erityisesti puutarhapuolella, kulttuuri- ja nuorisopalveluissa sekä varhaiskasvatuksessa.

Kesätyöpaikkojen haku päättynyt 3.3.2017.

Hakuaika ja valinnat

Kesätyöpaikat olivat haettavina 1.2.–3.3.2017 klo 15.00. Kesätöihin on sähköinen haku ja sähköinen oma kesätyöhakemus, jolla haetaan kesätyötä.

Kesätyötä hakeneille ilmoitetaan viimeistään kesäkuussa valinnasta tai valitsematta jäämisestä.

Kesätyön kesto ja aika

Kuukauden tai kahden viikon mittainen kesätyö sijoittuu ajalle 2.5.–30.9.2017.

Kesätyön valintaperusteet

Kesätyöntekijäksi valittavan on täytynyt täyttää vuoden 2016 loppuun mennessä 15 vuotta ja hän voi täyttää korkeintaan 23 vuotta vuoden 2017 aikana.

Lisäksi kesätyöntekijöiden valinnassa otetaan huomioon seuraavat seikat:

  • Kesätöihin valitaan ainoastaan joensuulaisia nuoria (kotikunta Joensuu 31.12.2016 mennessä ja edelleen) tai ulkomaalaisia nuoria, joiden asuinkunta on Joensuu (31.12.2016 alkaen) ja joiden työlupa-asiat ovat kunnossa.
  • Valinnoissa painotetaan henkilön sopivuutta tarjottuun tehtävään.
  • Vuosina 2015 tai 2016 kaupungin kesätöissä olleita ei valita uudelleen kesällä 2017.
  • Kesätyöntekijöiksi ei valita jo kyseisen alan ammattitutkinnon suorittaneita hakijoita tai työmarkkinatukea saavia henkilöitä.
  • Kesätyöntekijät valitaan ryhmä- tai yksilöhaastatteluiden perusteella.

Kesätyön palkkaus

Kaupungin työpaikoilla järjestetään kesätyötä 200 nuorelle seuraavasti:

  • kuukauden kesätyö 117 nuorelle, palkka 800 euroa/kk
  • kahden viikon (14 päivää) kesätyö 83 nuorelle, palkka 800 euroa/kk, palkka maksetaan työaikaan suhteutettuna.

Tiedottaminen kesätyönhakijoille, perehdyttäminen ja palautemahdollisuus

Kesätyöpaikat täytetään huhti-kesäkuussa. Kesätyötä hakeneille ilmoitetaan viimeistään kesäkuussa valinnasta tai valitsematta jäämisestä. Valintoja tehdään peruutusten johdosta vaille kesätyöntekijää jäävin tehtäviin tarvittaessa tämän jälkeenkin

Kaikille kesätyöntekijöille tehdään rekryssä kirjalliset työsopimukset.

Kesätyöntekijät perehdytetään yhteisissä perehdytystilaisuuksissa, joissa kerrotaan kaupungista työnantajana, työelämän pelisäännöistä, työsopimuslainsäädännöstä sekä yleisesti työntekijän ja työnantajan oikeuksista ja velvollisuuksista.

Alakohtainen perehdytys tapahtuu työpaikoilla, jossa kesätyöntekijöillä on nimetty vastuuhenkilö.

Kesätyöntekijät voivat antaa kesätyöjakson jälkeen netissä palautetta kesätyön sujumisesta.

Henkilöstö- ja työllisyysjaoston päätös 31.1.2017 § 4, Kesätyöohjelma 2017

Päivitetty 06.03.2017

Mitäs tykkäsit?

Auta meitä palvelemaan paremmin. Anna kommenttisi sivuston toimivuudesta!

Haluaisitko antaa myös kirjallista palautetta?

Kyllä vain! Ei tällä kertaa.

Kiitoksia palautteestasi!