Kesätyöt Joensuun kaupungilla 2019

Joensuun kaupunki tarjoaa kesällä 2019 kesätöitä 270 nuorelle. Se on jälleen enemmän kuin viime vuonna. Työt kestävät kahdesta viikosta kuukauteen. Työaika on joko 7,45 h tai 6 h päivässä. Töitä on erityisesti puutarhapuolella, kulttuuri- ja nuorisopalveluissa, teknisellä puolella sekä varhaiskasvatuksessa.

Haku ja valinnat

Kesätyöpaikat ovat haettavina 1.2.2019 kello 9 alkaen. Hakuaika päättyy perjantaina 1.3.2019 kello 15.00.

Kesätöitä haetaan sähköisellä lomakkeella: hakulomake

Tutustu tarkempiin työnkuvauksiin

Kesätöiden kesto on kahdesta viikosta kuukauteen. Työaika on joko 7,45 h tai 6 h päivässä.

Kukin yksikkö ilmoittaa valituksille tulleille, kun ne ovat saaneet valinnat tehtyä. Kaupungin rekrytointipalvelut on lisäksi yhteydessä kaikkiin hakijoihin kesäkuussa.

Valintaperusteet

Kesätyöntekijäksi valittavan on täytynyt täyttää vuoden 2018 loppuun mennessä 15 vuotta ja hän voi täyttää korkeintaan 23 vuotta vuoden 2019 aikana.

Lisäksi kesätyöntekijöiden valinnassa otetaan huomioon seuraavat seikat:

  • Kesätöihin valitaan ainoastaan joensuulaisia nuoria (kotikunta Joensuu 31.12.2018 mennessä ja edelleen), tai ulkomaalaisia nuoria, joiden asuinkunta on Joensuu (31.12.2018 alkaen) ja joiden työlupa-asiat ovat kunnossa.
  • Vuosina 2017 tai 2018 kaupungin kesätöissä olleita ei valita uudelleen kesällä 2019.
  • Kesätyöntekijöiksi ei valita jo kyseisen alan ammattitutkinnon suorittaneita tai työmarkkinatukea saavia hakijoita.

Valinnat

Valinnoissa painotetaan henkilön sopivuutta tarjottuun tehtävään. Valinnat tehdään huhti–kesäkuussa yksilö- ja ryhmähaastatteluiden avulla.

Peruutuspaikkoja täytetään tarvittaessa tämän jälkeenkin.

Työsopimukset ja -todistukset

Kaikille kesätyöntekijöille tehdään rekrytointipalveluissa kirjalliset työsopimukset.  Kesätyöntekijöille lähetetään myös kesätöiden jälkeen työtodistus.

Tiedottaminen ja palautteen anto

Myös valitsematta jääneille hakijoille lähetetään tästä tieto kesäkuussa. Kesätyöntekijöiden toivotaan antavan kesätyöjakson jälkeen palautetta kesätyön sujumisesta.

Perehdyttäminen

Kesätyöntekijöille järjestetään huhtikuun lopun ja elokuun lopun välillä yhteiset perehdytystilaisuudet noin kahden viikon välein. Tarkoitus on, että jokainen kesätyöntekijä osallistuu perehdytykseen.

Perehdytyksessä kerrotaan kaupungista työnantajana, työelämän pelisäännöistä, työsopimuslainsäädännöstä sekä yleisesti työntekijän ja työnantajan oikeuksista ja velvollisuuksista. Alakohtainen perehdytys tapahtuu työpaikoilla. Kesätyöntekijöille nimetään työpaikoilla vastuuhenkilö.

Päivitetty 01.02.2019

Mitäs tykkäsit?

Auta meitä palvelemaan paremmin. Anna kommenttisi sivuston toimivuudesta!

Haluaisitko antaa myös kirjallista palautetta?

Kyllä vain! Ei tällä kertaa.

Kiitoksia palautteestasi!