"Kaavoitus"

Kaavoituskatsaus

Kunnan on laadittava vähintään kerran vuodessa katsaus vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista merkittävistä kaava-asioista. Kaavoituskatsauksen tarkoitus on tiedottaa kaupunkilaisille kaavahankkeista yleispiirteisesti.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuoden 2019 kaavoituskatsauksen 12.11.2018 § 399.

Kaavoituskatsaus on luettelo kaavoituskatsauksen laatimishetkellä käynnissä olevista ja käynnistyvistä kaavahankkeista yleispiirteisesti. Jokaisesta kaavahankkeesta esitellään myös sen yhteyshenkilö kaavoituksessa ja sijaintitieto kartalla.

Kaavoituskatsaus julkaistaan Karjalan Heili -lehdessä joulukuussa. Lisäksi kaavoituskatsaus julkaistaan verkossa kaupungin internet sivuilla pdf-muodossa.

Paperisen kaavoituskatsauksen voi pyytää Muuntamontien ja Carelicumin palvelupisteistä Joensuussa ja kaupungin palvelupisteistä Enossa, Hammaslahdessa, Kiihtelysvaarassa ja Tuupovaarassa. Joensuun karttapalvelussa Internetissä täydennetään ja parannetaan karttaan liitettyjä tietoja laadittavina olevista kaavoista (kartta.jns.fi).

Kaavahankkeita voi käynnistyä kesken vuotta, vaikkei niistä olekaan tiedotettu kaavoituskatsauksessa. Tyypillisesti tällaisia hankkeita ovat yksityisten maanomistajien hakemat asemakaavan muutokset, jotka eivät ole olleet kaupungin tiedossa katsausta laadittaessa.

Täsmällinen tiedottaminen yksittäisistä kaavahankkeista tehdään erikseen kaavakohtaisesti. Parhaillaan käynnissä olevien hankkeiden tiedot löytyvät Laadinnassa olevat kaavat -linkin takaa.

Päivitetty 13.11.2018

Kaavoituskatsaus 2019