"Virkamiehet esittelevät ja poliitikot päättävät"

Jaostot

Tilaaja-toimielimenä toimivat kaupunginhallituksen alaiset henkilöstö- ja työllisyysjaosto ja sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajaosto, kaupunkirakennelautakunnan alainen joukkoliikennejaosto sekä hankintatoimen johtokunta.

Tuotantopuolta edustavat sosiaali- ja terveyslautakunnan alaiset yksilöasioiden ja ympäristöterveydenhuollon jaostot.

Lupalautakuntana toimivalla rakennus- ja ympäristölautakunnalla on alaisuudessaan tiejaosto.

Päivitetty 25.07.2013