Päätöksenteko, Luottamushenkilöorganisaatio, Jaostot, Kaupunginhallituksen henkilöstö- ja työllisyysjaosto

Kaupunginhallituksen henkilöstö- ja työllisyysjaosto

Kaupunginhallituksen henkilöstö- ja työllisyysjaosto

Henkilöstö- ja työllisyysjaostoon kuuluu viisi jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.

Kaupunginhallituksen henkilöstö- ja työllisyysjaosto vastaa:

  • henkilöstö- ja työnantajapolitiikasta,
  • henkilöstösuunnittelusta,
  • viestinnästä, markkinoinnista ja tapahtumapalveluista,
  • asukasosallisuudesta,
  • maahanmuuttoasioista ja
  • kaupungin työllistämispolitiikasta sekä
  • seuraa työllisyyttä.
     
Henkilöstö- ja työllisyysjaoston kokoukset:
- 15.12.2020 klo 16.00
- 19.1.2021 klo 16.00
- 23.2.2021 klo 16.00
- 23.3.2021 klo 16.00
- 20.4.2021 klo 16.00
- 18.5.2021 klo 16.00

Päätöksenteko, Luottamushenkilöorganisaatio, Jaostot, kaupunginhallituksen henkilöstö- ja työllisyysjaosto

Kaupunginhallituksen henkilöstö- ja työllisyysjaoston jäsenet 2019-2021