Päätöksenteko, Luottamushenkilöorganisaatio, Jaostot, Kaupunginhallituksen henkilöstö- ja työllisyysjaosto

Kaupunginhallituksen henkilöstö- ja työllisyysjaosto

Kaupunginhallituksen henkilöstö- ja työllisyysjaosto

Henkilöstö- ja työllisyysjaostoon kuuluu viisi jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.

Kaupunginhallituksen henkilöstö- ja työllisyysjaoston tehtävänä on:

 1. vastata kaupungin henkilöstö- ja työnantajapolitiikasta,
 2. vastata henkilöstösuunnittelusta,
 3. vastata kunnallisten virka- ja työehtosopimusten toteuttamisen valvonnasta,
 4. huolehtia kaupungin yhteistoimintajärjestelmän, työsuojelutoiminnan sekä työterveyshuollon keskitetystä järjestämisestä työnantajan edustajana
 5. huolehtia tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevien kysymysten seurannasta ja paikallisten ohjeiden valmistelusta,
 6. vastata osaltaan kaupungin henkilöstön osaamisen kehittämisestä,
 7. vastata maahanmuuttoasioista,
 8. vastata kaupungin työllistämispolitiikasta ja seurata työllisyyttä,
 9. hyväksyä vastuualueensa talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus, talousarvion
 10. käyttösuunnitelma, määrärahojen käytön perusteet ja toimintakertomus

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto ratkaisee seuraavat asiat:

 1. palkkaan vaikuttavien tekijöiden määrittelyssä toimivaltaiset viranhaltijat,
 2. virkojen lakkauttaminen ja perustaminen,
 3. viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkaan kunnallisen viranhaltijalain 24 §:n perusteella hallintosäännön 71 §:n mukaisesti,
 4. työllisyysohjelman ja henkilöstöä koskevien ohjelmien hyväksyminen,
 5. henkilöstön työterveydenhuollon järjestäminen
Henkilöstö- ja työllisyysjaoston kokoukset:
02.09.2021 kello 16.00
20.09.2021 kello 09.00
18.10.2021 kello 17.00
22.11.2021 kello 17.00
20.12.2021 kello 17.00

Päätöksenteko, Luottamushenkilöorganisaatio, Jaostot, kaupunginhallituksen henkilöstö- ja työllisyysjaosto

Kaupunginhallituksen henkilöstö- ja työllisyysjaoston jäsenet 2021 - 2023

YHTEYSTIEDOT

Sari Lempiäinen

henkilöstö- ja yhteysjohtaja
 050 656 67
sari.lempiainen@joensuu.fi

Marja Eronen

Henkilöstösuunnittelija
 050 567 9455
marja.eronen@joensuu.fi

Sivu arviointi ja palaute