Päätöksenteko, Luottamushenkilöorganisaatio, Jaostot, Kaupunginhallituksen henkilöstö- ja työllisyysjaosto

Kaupunginhallituksen henkilöstö- ja työllisyysjaosto

Kaupunginhallituksen henkilöstö- ja työllisyysjaosto

Henkilöstö- ja työllisyysjaostoon kuuluu viisi jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.

Kaupunginhallituksen henkilöstö- ja työllisyysjaosto vastaa:

  • henkilöstö- ja työnantajapolitiikasta,
  • henkilöstösuunnittelusta,
  • kaupungin työllistämispolitiikasta sekä
  • seuraa työllisyyttä.
     
Henkilöstö- ja työllisyysjaoston kokoukset:
3.9.2019 kello 16.00, 11.10.2019 kello 14.00, 22.10.2019 kello 16.00, 19.11.2019 kello 16.00 ja 17.12.2019 kello 16.00.

Päätöksenteko, Luottamushenkilöorganisaatio, Jaostot, kaupunginhallituksen henkilöstö- ja työllisyysjaosto

Kaupunginhallituksen henkilöstö- ja työllisyysjaoston jäsenet 2019-2021