Päätöksenteko, Luottamushenkilöorganisaatio, Jaostot, Kaupunginhallituksen henkilöstö- ja työllisyysjaosto

Kaupunginhallituksen henkilöstö- ja työllisyysjaosto

Kaupunginhallituksen henkilöstö- ja työllisyysjaosto

Henkilöstö- ja työllisyysjaostoon kuuluu viisi jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.

Kaupunginhallituksen henkilöstö- ja työllisyysjaoston tehtävänä on:

 1. vastata kaupungin henkilöstö- ja työnantajapolitiikasta,
 2. vastata henkilöstösuunnittelusta,
 3. vastata kunnallisten virka- ja työehtosopimusten toteuttamisen valvonnasta,
 4. huolehtia kaupungin yhteistoimintajärjestelmän, työsuojelutoiminnan sekä työterveyshuollon keskitetystä järjestämisestä työnantajan edustajana
 5. huolehtia tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevien kysymysten seurannasta ja paikallisten ohjeiden valmistelusta,
 6. vastata osaltaan kaupungin henkilöstön osaamisen kehittämisestä,
 7. vastata maahanmuuttoasioista,
 8. vastata kaupungin työllistämispolitiikasta ja seurata työllisyyttä,
 9. hyväksyä vastuualueensa talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus, talousarvion
 10. käyttösuunnitelma, määrärahojen käytön perusteet ja toimintakertomus

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto ratkaisee seuraavat asiat:

 1. palkkaan vaikuttavien tekijöiden määrittelyssä toimivaltaiset viranhaltijat,
 2. virkojen lakkauttaminen ja perustaminen,
 3. viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkaan kunnallisen viranhaltijalain 24 §:n perusteella hallintosäännön 71 §:n mukaisesti,
 4. työllisyysohjelman ja henkilöstöä koskevien ohjelmien hyväksyminen,
 5. henkilöstön työterveydenhuollon järjestäminen
Henkilöstö- ja työllisyysjaoston kokoukset:

17.09.2024 kello 15.00

22.10.2024 kello 16.00

26.11.2024 kello 15.00

17.12.2024 kello 15.00

Päätöksenteko, Luottamushenkilöorganisaatio, Jaostot, kaupunginhallituksen henkilöstö- ja työllisyysjaosto

Kaupunginhallituksen henkilöstö- ja työllisyysjaoston jäsenet 2021 - 2023