Päätöksenteko, Luottamushenkilöorganisaatio, Jaostot

Kaupunginhallituksen ja lautakuntien alaisena toimii seitsemän jaostoa.

Kaupunginhallituksen alaisena toimivat henkilöstö- ja työllisyysjaosto ja omistajaohjausjaosto.

Kaupunkirakennelautakunnan alaisena toimii joukkoliikennejaosto.

Hyvinvointilautakunnan alaisena ovat kasvatus- ja opetusjaosto, sivistys- ja vapaa-aikajaosto ja kurinpitojaosto.

Rakennus- ja ympäristölautakunnalla alaisuudessaan on tiejaosto.

 

Sivu arviointi ja palaute