Perintömetsät

Hiidenvaaran perintömetsän perustamisen kautta Joensuun kaupunki osallistuu WWF:n vapaaehtoiseen perintömetsähankkeeseen.

Perintömetsäsopimus turvaa luonnonarvot

Hiidenvaaran perintömetsä perustettiin Joensuun kaupungin 160-vuotisjuhlavuonna 2008. Perintömetsäsopimuksessa kunta sitoutuu suojaamaan perintömetsänsä toimenpiteiltä, jotka vaarantaisivat sen luonnonarvot. Perintömetsäsopimusten avulla pyritään säilyttämään metsä myös tuleville sukupolville ja suojelemaan suomalaista metsäluontoa. Perintömetsäalueella kaikki voivat liikkua jokamiehenoikeuksien mukaisesti.

Perintömetsä sijaitsee Keskijärven kylässä Ylinen-järven läheisyydessä. Metsäalueen koko on 8,55 hehtaaria. Kyseinen alue on kokonaan metsämaata ja puuston keski-ikä on 115 vuotta. Lehtipuustoa alueella on suhteellisen vähän. Alue on Hiidenvaaran lakialuetta ja sen korkein kohta on 201,4 metriä merenpinnan yläpuolella. Alueella on luontopolku, jonka varrella on opastauluja. Perintömetsien monimuotoisuutta ja luonnonarvoja voidaan arvioida metsäluontomittarilla, jonka avulla Hiidenvaara on todettu arvokkaaksi luontokohteeksi.

Hiidenvaaran rikas linnusto

Hiidenvaaran lakialueen vanha kuusimetsä on linnustolle paikallisesti merkittävä kohde. Se tarjoaa suojaisia pesäpaikkoja ja ravintoa monipuoliselle lintulajistolle. Vaaran ympärillä levittäytyvät laajahkot hakkuuaukeat ja nuoret metsät lisäävät Hiidenvaaran merkitystä linnuille tärkeänä elinympäristönä. Siellä viihtyy myös elinympäristöltään vaateliaita lajeja, kuten pohjantikka (Picoides tridactylus) ja viirupöllö (Strix uralensis). Kohteen edustavuutta kuvaavat hyvin myös harvalukuiset indikaattorilajit idänuunilintu (Phylloscopus trochiloides) ja pikkusieppo (Ficedula parva).  Kohteella on merkitystä pesimälinnuston lisäksi myös talvilinnuille, esimerkiksi palokärjet viihtyvät alueella läpi vuoden. 

Hiidenvaaralta Ylisen rannoille sijoittuvilta reuna-alueilta on viime vuosina tehty havaintoja myös lapinpöllöstä ja varpuspöllöstä. Vaaran reuna-alueet ovat myös vaateliaan harmaapäätikan elinaluetta.

Sivu arviointi ja palaute