Metsät

Joensuussa metsätalousmaan ala on noin 209 460 ha, josta metsämaata on 202 452 ha, kitumaata 3231 ha ja joutomaata 3778 ha. Metsätalousmaa sisältää myös luonnonsuojelualueet.

Metsävyöhykkeet

Joensuu sijaitsee eteläboreaalisella sekä keskiboreaalisella vyöhykkeellä. Joensuun keskusta-alue, Pyhäselän alue, Kiihtelysvaaran läntisin osa sekä Enon alue Pielisen tuntumassa kuuluvat eteläboreaaliseen vyöhykkeeseen, joka on pohjoisempia havumetsävyöhykkeitä monimuotoisempi. Suuri Pielisen järviallas mahdollistaa eteläboreaalisen metsäkasvillisuusvyöhykkeen työntymisen kielekkeenä järven pohjoispohjukkaan saakka.

Enon, Tuupovaaran ja Kiihtelysvaaran itäpuolinen alue kuuluvat keskiboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen, joissa karut mäntykankaat vallitsevat.

Puulajit ja kasvillisuus

Yleisimmät puulajit Suomessa ja samoin kuin Joensuussa ovatkin kuusi ja mänty muodostaen kangasmetsien alueen. Metsäkasvillisuuden vallitsevat tyypit ovat mustikkatyypin kuusikot sekä kuivahkot mäntykankaat. Kaskeamisen ja karjanlaidunnuksen jäljiltä kylien ympäristössä on vielä myös valoisia koivikoita ja lepikoita esimerkiksi Enon-Tuupovaaran vaaramailla, joka on ollut intensiivistä kaskiviljelyaluetta. Yhden neljänneksen muodostavat lehtipuut, joista muodostuvat harvinaisemmat lehtometsät.

METSO-ohjelma

METSO on metsien monimuotoisuutta turvaava ohjelma, jonka avulla yksityiset metsänomistajat voivat suojella metsänsä monimuotoisuutta. Tavoitteena on varmistaa, että Suomessa kasvaa jatkossakin sellaisia metsiä, joissa myös uhanalaiset ja taantuneet eliölajit voivat elää.

Joensuun alueella sijaitsevia METSO-kohteita:

  • Eno: Hiisvaaran, Ikosensuon, Kirkkokankaan, Kiperkotskan, Kuljunvaaran, Lastuharjun, Louhelan, Notkolan, Paljakkasuon, Pamilonrannan, Salmilampien, Yläpihan, Töyhtötiaisen, Pohjantikan, Majoinkankaan, Harpatin, Karhusalon, Kokonkallion, Koreikkopuron, Variksen sekä Mielentilan luonnonsuojelualueet.
  • Kiihtelysvaa: Otralan, Melavaaran, Ainolan, Ala-Piippolan, Kalliovaaran, Kannelvaaran, Kekonmäen, Koljolan, Melapuron, Mustapuron, Sorsankankaan, Tanikanniemen, Välikummun ja Sitkansolan luonnonsuojelualueet.
  • Pyhäselkä: Litviikin ja Rähäkkälänmäen luonnonsuojelualueet.
  • Tuupovaara: Melavaaran, Merilän, Mustarannan, Myllypuron, Pikkaralan ja Rajakorven luonnonsuojelualueet.

Sivu arviointi ja palaute