Vuokratontit

Maanvuokrien laskutus

 • Kaupunki laskuttaa maanvuokrat vuosittain kahdessa erässä touko- ja syyskuussa.
 • Tonttivuokria tarkistetaan elinkustannusindeksin kehityksen mukaisesti vuosittain.

Vuokraoikeuden siirto

 • Vuokra-alueen tai sen osan luovuttaminen toisen hallintaan (alivuokraus) on kielletty.
 • Kaupungin vuokratonttien vuokraoikeus voidaan siirtää toiselle kaupunkia kuulematta, ellei sitä ole vuokrasopimuksessa erikseen kielletty.
 • Vuokraoikeuden siirtoa on uuden vuokraajan haettava kuuden kuukauden kuluessa saantokirjan allekirjoittamisesta Maanmittauslaitokselta, joka kirjaa siirron.
 • Tieto vuokraoikeuden siirrosta välittyy Maanmittauslaitokselta kaupungille.

Vuokrasopimusten jatkaminen

 • Joensuun kaupunki jatkaa pääsääntöisesti tonttien maanvuokrasopimuksia uudistamalla sopimuksen voimassa olevan sopimuksen päättyessä.
 • Samassa yhteydessä kaupunki tarkistaa maanvuokrasopimuksen vuokran nykytasoon. Uuden maanvuokrasopimuksen vuokra on sopimuksen päättyessä 4,5 % voimassa olevasta vyöhykehinnasta.
 • Jatkettaessa asuntotonttien sopimuksia vuokran suuruus muuttuu asteittain 10 vuoden aikana vastaamaan uutta hintaan.
 • Uuden noudatettavan toimintatavan mukaan kaupunki tiedottaa vuokralaista sopimuksen päättymisestä ensimmäisen kerran 3 vuotta ennen nykyisen sopimuksen päättymistä.
 • Asuntotonttien osalta kaupunki tiedottaa vuokralaista 6 kuukautta ennen sopimuksen päättymistä uuden sopimuksen ehdoista ja uudesta tontinvuokrasta.
 • Vyöhykehinnalla ja hinnoittelua koskevilla päätöksillä ei ole vaikutusta voimassa oleviin maanvuokrasopimuksiin, ja näiden vuokranmaksu jatkuu sopimuksen ehtojen mukaisena koko sopimuksen voimassaoloajan.

YHTEYSTIEDOT

Vuokrasopimusten jatkaminen

Sivu arviointi ja palaute