Vammaisneuvosto

Kaupunginhallitus on asettanut vammaisneuvoston vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi.

Vammaisneuvosto toimii yhteistyöelimenä pitkäaikaissairaiden ja vammaisten sekä heidän järjestöjensä ja kaupungin eri hallintokuntien kanssa. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämisessä ja suoriutumisessa.

Joensuun kaupungin vammaispoliittinen ohjelma

Vammaisneuvoston jäsenet

Joensuun kaupungin vammaisneuvostoon kuuluu kuusi jäsentä ja heidän varajäsenensä. Neuvostoon on valittu Joensuun vammaisia ja pitkäaikaissairaita edustavien järjestöjen neuvottelukunnan nimeämät henkilöt ja kaupunginhallituksen nimeämät edustajat.

Vammaisneuvoston kokoukset:

22.02.2023 klo 15.00
22.03.2023 klo 15.00
26.04.2023 klo 15.00
25.05.2023 klo 15.00

10.08.2023 klo 15.00

Vammaisneuvoston jäsenet

Vammaisneuvoston jäsenet 2021–2023

Vammaisneuvoston toimintamuodot

Vammaisneuvoston toiminta

YHTEYSTIEDOT

Vammaisneuvoston puheenjohtaja

Sivu arviointi ja palaute