Sisäinen tarkastus

Sisäisen tarkastuksen yksikkö toimii kaupunginhallituksen/kaupunginjohtajan alaisuudessa.

Sisäisessä tarkastuksessa:

  • arvioidaan objektiivisesti ja riippumattomasti sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan järjestämistä ja tuloksellisuutta
  • raportoidaan arvioinnin tuloksista kaupunginhallitukselle, sisäisen tarkastuksen toimikunnalle ja kaupunginjohtajalle
  • esitetään toimenpide-ehdotuksia järjestelmän kehittämiseksi

Sisäisen tarkastuksen yksikön tehtävät

Sisäisen tarkastuksen yksikön tehtävät

Sisäisen tarkastuksen toimikunta

Sisäisen tarkastuksen toimikunta 2023–2025

Sisäinen tarkastus, toimipiste

Koskikatu 7 A, Joensuu
3. krs

Sivu arviointi ja palaute