Sisäilma

Työterveyslaitoksen määritelmän mukaan sisäympäristö koostuu monesta osatekijästä, kuten ilmanlaadusta, ilmanvaihtojärjestelmistä, lämpöoloista, ääniympäristöstä, valaistusolosuhteista ja tilajärjestelyistä. Sisäympäristö pitää tarkastella kokonaisuutena, johon kuuluvat rakennus- ja talotekniset tekijät sekä sisäilmasto-olosuhteet, tilojen käyttäjien kokemukset ja terveydentila sekä sisäympäristöön liittyvät toimintatavat.

Sisäilma-asioissa on tärkeää, että kaikki toimivat yhteisesti sovittujen toimintatapojen mukaisesti ja oikea-aikaisesti.

Sivu arviointi ja palaute