Sähköinen lupahakemus, sivun otsikko

Sähköinen lupahakemus

Sähköinen asiointipalvelu

Rakennusvalvonnan sähköisen asiointipalvelun avulla voidaan tehdä tarvittavaa ennakko-ohjausta ja neuvontaa sähköisesti tai jättää lupahakemus liitteineen (myös maisematyö- ja poikkeamisluvat). Sähköinen asiointipalvelu parantaa rakennusvalvonnan saavutettavuutta aukioloajoista ja välimatkoista riippumatta.

Olemme ottaneet sähköisen ePermit-asiointipalvelun käyttöön tammikuussa 2019. Sähköistä asiointipalvelua tulee käyttää rakennusvalvonnan kanssa tapahtuvaan lupa-asiointiin jo neuvontavaiheesta lähtien.

UUTTA! Sähköinen valtakirja on lisätty sähköiseen lupapalveluun.

Ennakkokyselyt asiointipalvelun avulla

Pääsuunnittelijat, rakennuttajat, isännöitsijät, kiinteistövälittäjät sekä yksittäisiin rakennus- tai korjaushankkeeseen ryhtyvät voivat olla yhteydessä rakennusvalvontaan rakentamiseen liittyvissä asioissa asiointipalvelun ennakkokyselyn avulla. Ennakkokyselyt voidaan tehdä ilman vahvaa sähköistä tunnistautumista.

Rakennusvalvonta pyrkii vastaamaan ennakkokyselyihin mahdollisimman pikaisesti.

Lupahakemuksen valmistelu ja jättäminen sähköisesti

Rakennus-, toimenpide- tai purkulupahakemus sekä toimenpideilmoitus voidaan valmistella ja jättää asiointipalvelussa rakennusvalvonnan käsiteltäväksi. Pääsuunnittelija on ensisijainen lupahakemuksen valmistelija. Lupahakemuksen jättäminen edellyttää vahvaa sähköistä tunnistautumista. Se tehdään käyttäen verkkopankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta.

Asiointipalvelu toimii asiakkaan ja rakennusvalvonnan välisenä kommunikointivälineenä. Enää ei ole välttämättä tarvetta sähköposti- tai puhelinkeskusteluun, koska ohjaus ja tarvittavat lisäselvitykset voidaan pyytää palvelun kautta.

Hakemuksen käsittelijä antaa tarvittaessa palautetta heti hakemuksen saavuttua tai myöhemmin kun hakemus on siirretty rakennusvalvonnan tietojärjestelmään.

Suunnitelmat liitetään mukaan sähköisinä tiedostoina (*.pdf), samoin tarvittavat muut liitteet. Asiakas saa tilattua naapurien yhteystiedot palvelun kautta. Palvelun avulla rakennusvalvonta voi myös pyytää tarvittaessa lausuntoja rakennusvalvonnan sidosryhmiltä.

Rakentamisvaihe

Myös erityissuunnitelmat liitetään palveluun sähköisinä tiedostoina (*.pdf). Vastaava työnjohtaja ja pääsuunnittelija merkitsevät oman tarkastuslistansa mukaisesti tehdyt tarkastukset palveluun.

Rakennusvalvonnan tekemät katselmukset huomautuksineen kirjataan asiointipalveluun, jolloin ne ovat kaikkien asianosaisten nähtävissä reaaliajassa.

Hakijan ohje ohjelman käyttöön

Tiedostojen nimeämisohje

YHTEYSTIEDOT

Muuntamontie 5

Torikatu 19A, Joensuu
Asiointi vain ajanvarauksella.

Sivu arviointi ja palaute