Myytävät kerros- ja rivitalotontit – Ruoritie 5

Rantakylän palveluiden välittömässä läheisyydessä on myynnissä kerrostalotontti osoitteessa Ruoritie 5. Viereisen Rantakylän torin uusiminen on kaupungin investointiohjelmassa näillä näkymin vuonna 2021. Tontilla aiemmin ollut päiväkotirakennus on purettu syksyllä 2019 ja maapohja on tasattu purkamisen jälkeen.

Kaavan mukaan tontti on varattu asuinkerrostalon rakentamiseen, rakennusoikeutta on 4000 k-m², rakennukset voi kaavan mukaisesti toteuttaa IV ja VI kerroksisina. Myytävän tontin vierellä olevalle LPA-tontille on asemakaavan mukaan mahdollista sijoittaa 15 autopaikkaa. Ak-tontin ostaja vastaa toisen autopaikkoja käyttävän tontin kanssa tarvittavista järjestelyistä.

Tontista on käynnissä tarjouskilpailu 24.9.- 20.10. Tarjouksen voit jättää tästä.

Tarjouskilpailu

  • Tarjouskilpailuun voivat osallistua rakennusliikkeet ja rakennuttajat sekä muut tahot, joilla on referenssejä vastaavista kohteista ja, jotka arvioivat pystyvänsä toteuttamaan rakennushankkeen tonttikohtaisen rakentamisvelvoitteen mukaisessa aikataulussa.
  • Korkeimman tarjouksen tehnyt varaa tontin kaupantekoon asti maksamalla varausmaksun, joka on 5 % tarjouksen mukaisesta kauppahinnasta. Varausmaksu on maksettava kahden viikon kuluessa kilpailun ratkaisun jälkeen kaupungin erikseen laskuttamaa laskua vastaan. Varausmaksu on osa kauppahintaa kaupan toteutuessa. Kaupan peruuntuessa tarjoajasta johtuvasta syystä, varausmaksua ei palauteta.
  • Kaupunki tekee myyntipäätöksen tontin myymiseksi korkeimman hyväksytyn tarjouksen tehneelle varausmaksun maksaneelle ostajataholle. Tontista on tehtävä kauppa kuukauden sisällä myyntipäätöksen voimaantulosta. Myyntipäätöksessä ostajaa velvoitetaan maksamaan 15 %:n suuruinen käsiraha tarjouksen mukaisesta kauppahinnasta kaupantekopäivään mennessä. Loppukauppahinta on maksettava 30.3.2021 mennessä.
  • Maksamatta olevalle kauppahinnalle ostaja maksaa kolmen (3) prosentin suuruisen koron kauppakirjan allekirjoittamispäivästä maksupäivään saakka. Omistusoikeus tonttiin siirtyy, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.
  • Kolmen vuoden kuluttua kauppakirjan allekirjoittamisesta on oltava rakennettuna 60 % asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta. Kohteen tulee olla kokonaisuudessaan toteutettuna viiden vuoden kuluttua kauppakirjan allekirjoittamisesta siihen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen on suorittanut rakennuksissa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen.
  • Muut kaupan ehdot ovat normaaleja kaupungin noudattamia kiinteistökaupan ehtoja.
  • Joensuun kaupunki pidättää oikeuden pyytää lisäselvityksiä tai tarkennettuja tarjouksia, hyväksyä tai hylätä tarjoukset.
  • Tarjoukseen tulee liittää kaupparekisteriote, selvitys tilaajavastuulain mukaisista velvotteista ja vapaamuotoinen selvitys siitä, että yrityksellä on tarvittava tekninen taito, kokemus sekä taloudelliset ja muut edellytykset hankkeen toteuttamiseen. Kaupunki voi pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä.

Ruoritie 5 karttanäkymä

Katso kohteen tiedot karttapalvelusta.

360 kuva kohteesta Ruoritie 5

360- kuva ei toimi Internet Explorer -ja Microsoft Edge selaimilla

Tarkemmat tiedot tontista

Asiakirja- ja mediatiedostot

Ruoritie 5, tiedot

 

Osoite: Ruoritie 5
Kiinteistötunnus: 167-11-240-3
Kaavamerkintä: AK (asuinkerrostalojen korttelialue)
Pinta-ala: 4008 m²
Rakennusoikeus: 2400 + 1600 k-m2

Pohjahinta: 700 000 €

Sivu arviointi ja palaute