Tulevat tonttikilpailutukset – Rantakatu 31

Tonttikilpailu on käynnistynyt ja tarjouksen voi jättää 31.1.2023 klo 15:00 mennessä. 

Kilpailun pohjana on kaupungin laatima asemakaavamuutosluonnos ja sen selostus (päivätty 24.8.2022), luonnoksesta saatu palaute ja palautteeseen annetut vastineet. Tutustu kilpailuohjelmaan, sekä kilpailuohjelman liitteisiin ja jätä tarjous!

Osa keskustan ilmeelle merkittävää jokivartta

Kilpailun kohteena oleva tontti sijaitsee kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla ydinkeskustassa ja on osa Joensuun keskustan ilmeelle merkittävää jokivarren kaupunkijulkisivua. Se rajautuu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY). Joensuun rantapuistovyöhykkeeksi nimetty RKY-alue Pielisjoen rannassa muodostaa kaupungin historiallisten rakennusten ja puistojen vyöhykkeen, jossa julkisten rakennusten sijoittelu perustuu empirekaavaan. Lisätiedot www.rky.fi. 

Tontilla sijaitsee kaupunginarkkitehti Unto Tupalan suunnittelema, alun perin kauppaoppilaitoksen käyttöön vuonna 1957 valmistunut rakennus. Tupala toimi 1950- ja 1960-luvuilla Joensuun ensimmäisenä kaupunginarkkitehtina. Rakennussuunnitelma on hänen yksityistoimistonsa suunnittelema. Rakennuksen myöhemmän muutossuunnittelun musiikkiopiston käyttöön suunnitteli Arkkitehtitoimisto Erkki Helasvuo Ky. Viimeisimpänä rakennuksessa toimi Joensuun konservatorio, joka muutti yliopistokampukselle keväällä 2022. Rakennus on tällä hetkellä tyhjillään

Asemakaavamuutos käynnissä

Kaupunki on päättänyt muuttaa tontin asemakaavaa. Kaavamuutoksen laatiminen on käynnissä. Muutoksen lähtökohtana on se, että kaupungilla itsellään ei ole enää käyttöä kiinteistölle ja sen rakennuksille. Kaavamuutoksella ratkaistaan tontin ja sillä sijaitsevan rakennuksen tulevaisuus.

Nähtävillä olleessa asemakaavaluonnoksessa esitetään osaa nykyisestä rakennuksesta suojeltavaksi ja osaa tontista uudisrakennettavaksi. Käyttötarkoitukseksi esitetään toimisto-, liike- ja asumiskäyttöä (merkintä AL). Rakennusoikeuden määräksi ehdotetaan 4700 k-m2, mikä sisältää myös suojeltavaksi aiotun rakennusosan kerrosalan 1044 k-m2. Suurimmaksi kerrosluvuksi esitetään 2–5 kerrosta.


Kaupunkirakennelautakunta on käsitellyt kokouksessaan 30.8.2022 § 122 tontin kilpailutusohjelmaa:

 

Havainnekuva, jonka keskellä vaalea 50-luvun kerrostalo (entinen kauppaoppilaitos), jonka vieressä uusi viisikerroksinen kerrostalo. Tien toisella puolella vanha keltainen arvorakennus.

Asiakirja- ja mediatiedostot

Kansiot
Näytetään tulokset 1 - 6 / 6
  • thumbnail
    Juuri nyt käyttäjältä

    {title}

  • YHTEYSTIEDOT

    Sivu arviointi ja palaute