Puistot

Keskustan puistoja

Joensuun keskustan vanhimmat puistot ovat Vapaudenpuisto kauppatorin ja kaupungintalon välissä sekä jokirantaan levittäytyvä rantapuisto ja Ilosaari. Nämä aina kaupungin perustamisesta lähtien samoilla sijoillaan olleet puistot ovat kokeneet vuosien varrella monia muutoksia niin käytön kuin kasvilajienkin suhteen.

Vapaudenpuisto peruskorjataan vuonna 2019. Suunnitelmiin voi tutustua Vapaudenpuiston rakentamisen omilla sivuilla.

Museovirasto on luokitellut keskustan rantapuistovyöhykkeen valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Vyöhykkeeseen kuuluu jokirannan puistot keskustassa joen molemmin puolin, keskustan historiallisia rakennuksia, Kirkkokadun koivukujanne sekä julkisten rakennusten linja kaupungintalolta Kirkkokadulle.

Keskustalle tunnusomaisia puukujanteita löytyy ympäri ruutukaavaa. Puukujanteiden lajeina ovat erityisesti erilaiset lehmukset, mutta keskustasta löytyy myös mm. tuohituomea, poppeleita sekä koivun eri lajeja.

Arboretum

Istutettuihin puulajeihin voi tutustua Linnunlahdella puulajipuistossa, eli arboretumissa. Arboretumin alue on yli 70 hehtaaria, johon sisältyy istutettujen lajien lisäksi suojeltavia luontokokonaisuuksia. Opastus Arboretumiin löytyy Vainoniementien risteyksestä Linnunlahdelta.
Vainonimentien risteyksessä on myös puulajipuiston sisällä oleva promootiopuisto, jonne on istutettu vuodesta 1989 alkaen yliopiston kunniatohtoreiden nimikkopuut kyltteineen. Alueelle istutettiin vuoden 2019 kesäkuussa uusia nimikkopuita.

Ruusupuisto

Penttilänrantaan on rakennettu reilun hehtaarin laajuinen ruusupuisto, jonne on istutettu yli sata eri pensasruusulajiketta. Yksittäisiä pensaita on noin 900 kappaletta. Puisto on toteutettu paikallisten lionsklubien aloitteesta ja rakentaminen on tehty yhteistyössä lionsklubien ja Joensuun kaupungin kesken.

Viheralueiden suunnittelu ja rakentaminen

Kaupunkirakennepalvelut vastaa viheralueiden, erilaisten puistojen ja leikkipaikkojen sekä liikunta-alueiden suunnittelusta. Ennen suunnitelmien hyväksymistä ne asetetaan nähtäville kaupunkirakennepalveluiden ilmoitustaululle ja verkkosivuille. Suunnitelmiin voidaan tehdä tarkennuksia saatujen palautteiden pohjalta.
Ajankohtaiset suunnitelmat löytyvät katusuunnitelmat -sivuilta.

Viheralueita rakentaa kaupungin tekninen keskus sekä sekä yksityiset urakoitsijat kokonaisurakkana. Vuonna 2019 rakennettavia kohteita ovat mm. Vapaudenpuiston perusparantaminen, Pentuepuiston koirapuisto Karhunmäessä, Meijerinnurmenpuiston uusi leikkipaikka Karhunmäessä sekä Iivolanpuiston leikkipaikan perusparantaminen Mutalassa.

Viheralueiden kunnossapito

Viheralueiden kunnossapidosta vastaa kaupunkirakennepalvelut.

Kesäaikaan rakennettujen viheralueiden hoitotyöt ovat pääasiassa nurmikoiden ja monivuotisen kasvillisuuden hoitoa, sekä puhtaanapitoa. Kaupunkia koristaa myös vuosittain lajeiltaan ja väreiltään vaihtuvat kesäkukkaistutukset, joiden hoito näkyy myös kesäajan katukuvassa. Kesäaikaan raivataan myös katujen näkemäalueita, hoidetaan puulajipuistoa ja tehdään erilaisia kasvinsuojelutöitä.

Talvikaudella viheralueiden hoito on lumitöiden ja erityisesti käsilumitöiden tekoa sekä puiden hoitoleikkauksista huolehtimista. Hoitotöiden lisäksi tehdään varusteiden, kalusteiden korjaus- ja kunnostustöitä ja kasvillisuuden uusimistöitä.

Kaupungin viheralueet on jaettu kahteen urakka-alueeseen.

Puistot, haitari

Kaupungin teknisen keskuksen hoitamat viheralueet

Puistot, haitari

YIT Suomi Oy:n hoidossa olevat viheralueet

YHTEYSTIEDOT

Joensuun kaupunki

Tekninen keskus
050 401 4433

Pielisjoen pohjoispuoli:
Ruutukaava-alue, Kanervala, Käpykangas, Linnunlahti, Marjala, Mutala, Noljakka, Otsola, Pilkko, Raatekangas, Rantakylä, Siihtala ja Utra

 
YIT Suomi Oy

Palvelukeskus Panu
09 689 98550

Pielisjoen eteläpuoli ja maaseututaajamat:
Hukanhauta, Karsikko, Multimäki, Niinivaara, Penttilä, Sirkkala, Karhunmäki, Reijola, Niittylahti, Hammaslahti, Heinävaara, Kiihtelysvaara, Kovero, Tuupovaara, Eno ja Uimaharju

 

Sivu arviointi ja palaute