Joensuu metsät polttopuu myynti

Kapunkirakennepalvelut myy hoito- ja hakkuualueilta kerättyä ja tienvarteen kuljetettua polttopuurankaa tienvarsikasoissa polttopuuksi.

VALITETTAVASTI TÄLLÄ HETKELLÄ POLTTOPUUTA EI OLE MYYTÄVÄNÄ.(Tulossa mahdollisesti myöhemmin syksyllä)

Myytävä polttopuu on 2–5 metriä pitkää, paksuuden latvasta vaihdellessa 4-40 cm:iin. Kasan kehyskuutiomäärä kerrotaan 0,5:llä, jolloin saadaan kiintokuutiometrejä.

Polttopuukasan mittausesimerkki: pinon keskikorkeus x leveys x keskipituus x 0,5 = n. m3

Hinnat 2024:

  • Sekapuu (voi sisältää kaikkia puulajeja) 32,81 € /m3, sis. ALV 24% 

Omatoiminen polttopuun kerääminen

Kaupunkilaiset voivat omatoimisesti kerätä polttopuuta hakkuualueilta, joilta kaupunki ei sitä kerää. Polttopuupalstat ovat varattavissa työkohteen valmistumisen jälkeen. Työkohde on valmis, kun kaikki tehtaille ja sahoille menevä puutavara on ajettu metsästä tienvarsipinoihin. Polttopuuksi saa kerätä latvoja ja moton tyveyksiä ym. ajon jälkeen maastoon jäänyttä puuta. Pystykeloja ja kokonaisia maapuita ei saa kerätä – ne jäävät lahopuiksi luonnolle. Lupa keräysohjeineen annetaan sähköpostitse.

Tukki ja kuitupuu

Tukki- ja kuitupuuta myydään yleensä vain vuosittain tehtävien hankinta- ja metsänhakkuusopimusten mukaisesti puutavarayhtiöille. Poikkeustapauksessa, esimerkiksi kaupungin vuokraamalla tontilla oleva puu, voidaan myydä tontin vuokraajalle.

Kapunkirakennepalvelut hyödyntää viheralueilta ja taajamametsien hoitotöistä tulevan uusiutuvan energian myymällä sen polttohakkeeksi paikallisille lämpövoimaloille.

Sivu arviointi ja palaute