Pohjois-Karjalan hankintatoimen palvelut

Täysin sähköisten hankintapalvelujemme tavoitteena on onnistunut hankintaprosessi ja -sopimus. Olemme asiakkaidemme tahtotilojen toteuttaja; Asiakas määrittelee hankintatarpeen ja me avustamme parhaan ja kustannustehokkaimman toteutustavan etsimisessä. Kannamme tekemistämme hankintapäätöksistä myös oikeudellisen vastuun. Haluamme antaa asiakkaillemme mahdollisuuden keskittyä omaan ydintoimintaan.

Toteutamme valtaosan hankinnoista asiakkaiden antamien toimeksiantojen perusteella joko yhteishankintana tai yhdelle asiakkaalle tehtävänä erillishankintana. Kilpailutusprosessiin liittyvän avun lisäksi tarjoamme asiakkaillemme maksuttoman sopimushallinnan ohjelman ja sähköisen pienhankintaportaalin. Avustamme tarvittaessa myös pienhankintojen laatimisessa ja järjestämme hankintakoulutusta ympäri maakunnan. Tiedostamme julkiset hankinnat yhtenä merkittävimmistä alueen elinvoimaan vaikuttavista tekijöistä ja edistämme omalta osaltamme hankintojen strategisten linjausten jalkauttamista ja huomioonottamista erityisesti hankintojen suunnitteluvaiheessa.

 

Julkisyhteisöjen lisäksi yritykset ovat tärkeitä yhteistyökumppaneitamme; ilman tarjoajia ei olisi kilpailua. Ja ilman markkinatuntemusta ei ole mahdollista tehtä hyviä hankintoja. Yhteistyö niin hankintojen suunnitteluvaiheessa kuin itse sopimusaikana on ehdottoman tärkeää!

 

Pohjois-Karjalan hankintatoimen tarjouspyynnöt tavoittavat melko hyvin myös paikallisia tarjoajia ja paikallisia tarjoajia on runsaasti myös sopimustoimittajina. Klikkaa ja katso tilastotietoa vuodelta 2023

 
Pohjois-Karjalan hankintatoimen kilpailuttamissa sopimuksissa huomioidaan entistä paremmin myös ympäristö-, sosiaali- ja innovaatiokriteereitä. Lisätietoa lehdistötiedotteessa

 

Katamme toimintakulumme sopimusmyynneistä perittävällä komissiomaksulla. Lisätietoa komissiosta tarjoajan oppaassa.

Sivu arviointi ja palaute