maastomittaus ja pohjatutkimus

Maastomittaus ja pohjatutkimus-yksikkö vastaa Joensuun kaupungin kaupunkimittaustehtävistä ja maaperätutkimuksista. Toiminta-alueena on koko kaupunki.

UAV-kopteri

Rakentamisen aikana ja sen valmistuttua on tarpeellista suorittaa rakennuspaikalla maastomittauksia, että rakennuksen sijainti ja korkeusasema toteutuvat suunnitelmien mukaisesti.

Rakennuksen paikan merkintä ja korkeuden näyttö tontille tai rakennuspaikalle.

Rakennuksen paikan merkitseminen on maankäyttö- ja rakennuslain 149 b § vaatima toimenpide. Rakennuksen sijainnin merkitsemisellä osoitetaan rakennuksen suunnitelmien mukainen paikka maastossa. Tyypillisesti toimenpide tehdään, kun rakennuslupa on saatu ja aloituskokous on pidetty. Tontille mitataan lisäksi korkeuspiste, jota käytetään rakennuksen perustuksen suunnitelman mukaisen korkeusaseman määrityksen.

Sijaintikatselmus

Sijaintikatselmus on rakennusluvassa vaadittu katselmus. Sijaintikatselmuksella todetaan rakennuksen perustuksen sijainti ja korkeusasema, kun perustus on valmiiksi rakennettu. Sijaintikatselmuksesta annetaan tarvittaessa myös lausunto. Rakennusvalvonta ei voi tehdä loppukatselmusta ennen kuin sijaintikatselmus on suoritettu.

Mikäli kaava alueella on tontin rajamerkit kadonneet, voidaan rajamerkit merkitä uudelleen maastoon.
Jos rajapyykkien paikasta on epäselvyyttä tai riitaa, voidaan suorittaa rajankäyntitoimitus, jossa rajan paikka määrätään.

 

 

UAV- kopterillamme teemme orto- ja viistokuvaustuotantoa omaan ja tilauksesta muidenkin käyttöön. Ortokuvista voimme tehdä myös maasto-/pistemalleja fotogrammetrisin menetelmin.

maastomittaus ja pohjatutkimus osoite

Muuntamontie 5, Joensuu

Sivu arviointi ja palaute