maastomittaus ja pohjatutkimus

Maastomittaus ja pohjatutkimus-yksikkö vastaa Joensuun kaupungin kaupunkimittaustehtävistä, maaperätutkimuksista sekä kaapelien ja johtojen näyttötoiminnasta. Toiminta-alueena on koko kaupunki paitsi näyttötoiminnan osalta noin 10 km:n säteellä Joensuun keskustorilta.

UAV-kopteri

UAV- kopterillamme teemme orto- ja viistokuvaustuotantoa omaan ja tilauksesta muidenkin käyttöön. Ortokuvista voimme tehdä myös maasto-/pistemalleja fotogrammetrisin menetelmin.