Maaperätutkimukset, tontit

Maaperätutkimukset

Maaperätutkimukset

Kaupunki suorittaa maaperätutkimuksia, mm. kaavoitusta ja katusuunnittelua varten. Tehtyjen maaperätutkimusten tulokset on tallennettu kaupungin pohjatutkimustietokantaan.

Kaupungin toimesta ei tehdä tonttikohtaisia maaperätutkimuksia, koska niiden teettäminen kuuluu tontille tulevalle toimijalle tai rakennuttajalle. Kaupungin toimesta tehtyjen maaperätutkimusten tietokantaan tallennettuja tuloksia luovutetaan kuitenkin myös rakentajille. Tutkimustuloksista on hyötyä tontin valinnassa ja rakennushankkeen suunnittelussa.

Tietokannassa on tiedot yksittäisistä kairauksista ja maanäytteenottopisteistä sekä pohjavesihavaintoputkista. Lisäksi joiltakin alueilta on laadittu kaavoituksen lähtötiedoiksi maaperäkarttoja ja rakennettavuuskarttoja.

Eri alueilta laadittuja maaperätutkimusaineistoja ja muita suunnitelmia on koottu Tietoa suunnittelijoille sivulle.

YHTEYSTIEDOT

Maaperärekisterin ylläpito

Maaperätutkimukset

maastomittaus@joensuu.fi

Sivu arviointi ja palaute