Maanhankinta

Tulevaisuuden asemakaava-alueita varten kaupunki ostaa raakamaata ensisijaisesti vapaaehtoisin kaupoin. Lisäksi maata voidaan hankkia vaihtamalla sekä käyttämällä etuosto-oikeutta. Kunnan kehittämisen kannalta tärkeillä alueilla kunta voi myös lunastaa maata käyttöönsä.

Kaupunki ostaa maata myös asemakaavan toteuttamiseksi asemakaavan muutostilanteissa ja silloin kun ensimmäistä asemakaava ei ole laadittu kunnan omistamille alueille. Silloin on yleensä kyseessä katualueet, puistot tai yleisten rakennusten tontit.

Maanhankinnasta vastaa kaupungingeodeetti.

Katso tästä maankäytön toteutusohjelma

Etuosto-oikeus

Etuostolaki (EOL 608/1977) antaa kaupungille mahdollisuuden tulla ostajan sijaan kiinteistökaupassa, silloin kun kaupan kohteena oleva alue tarvitaan yhdyskuntarakentamiseen taikka virkistys- ja suojelutarpeita varten. Kunta voi käyttää etuosto-oikeuttaan, jos kaupan kohteen yhteispinta-ala on yli 5 000 m². Kunnalla ei ole etuosto-oikeutta puolisoiden ja lähisukulaisten välisissä kiinteistökaupoissa.

Tarvittaessa kiinteistökaupan osapuolet voivat etukäteen pyytää kaupungilta päätöksen, käyttääkö kaupunki etuosto-oikeuden. Päätöstä varten toimita kaupungille kauppakirjaluonnos, josta näkyy kauppahinta ja muut kaupan ehdot. Päätös on maksullinen.

Maksu määräytyy maaomaisuuden hinnaston mukaan.

Lausuntopyyntö asiakirjoineen toimitetaan osoitteeseen maaomaisuus@joensuu.fi

 

Maanhankinta, sijaintikartta

Muuntamontie 5, Joensuu

Sivu arviointi ja palaute