KUULUTUKSET

angle-left Tonttijaon muutosehdotus nro 167 1634012 Joensuun kaupungin Penttilän (16) kortteliin 1634

Tonttijaon muutosehdotus nro 167 1634012 Joensuun kaupungin Penttilän (16) kortteliin 1634

Tonttijaon muutosehdotus nro 167 1634012 Joensuun kaupungin Penttilän (16) kortteliin 1634
asetetaan julkisesti nähtäville ajalla 10.-23.9.2021 Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 39 §:n mukaisessa tarkoituksessa.

Tonttijakoalueen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen omistajilla ja haltijoilla on oikeus tehdä muistutus tonttijakoehdotuksesta.

Muistutus on toimitettava ennen nähtävillä oloajan päättymistä kaupungingeodeetille osoitteella Joensuun kaupunki / kaupunkirakennepalvelut, Muuntamontie 5, 80100 Joensuu tai sähköpostitse osoitteella kiinteistonmuodostus@joensuu.fi.

Lisätietoja: vt. toimitusinsinööri Matti Toivanen, puh. 050 566 4202 tai
kiinteistösihteeri Leena Tikkanen, puh. 050 353 3388.

Tonttijakoehdotus

SomeShare