KUULUTUKSET

angle-left Rakennus- ja ympäristölautakunnan myöntämä rakennuslupa 2021-370

Rakennus- ja ympäristölautakunnan myöntämä rakennuslupa 2021-370

Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on kokouksessaan 15.9.2021 § 42 käsitellyt yksityishenkilöiden tekemän oikaisuvaatimuksen koskien rakennusvalvontainsinöörin 10.6.2021 § 327 tekemää rakennuslupapäätöstä autokatoksen rakentamisesta ja piha-alueen järjestelystä osoitteessa Kuikankatu 4. Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää hylätä yksityishenkilöiden tekemän oikaisuvaatimuksen ja pitää voimassa rakennusvalvontainsinöörin tekemän rakennuslupapäätöksen 10.6.2021 § 327 lupanumero 2021-370.

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä valitusajan 17.9. – 18.10.2021 Joensuun kaupungin rakennusvalvonnassa, Muuntamontie 5, 80100 Joensuu.

Päätöksen antopäivä on 17.9.2021

Valituskirjelmä tulee toimittaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle osoitteella, Minna Canthin katu 64, 70100 Joensuu

Valituksen voi myös tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Tällöinkin valituksen on oltava perilla viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valituskirjelmä tulee toimittaa 18.10.2021 mennessä.

Lisätietoja: rakennustarkastaja Jukka Hyttinen, puh. 050 330 6295, jukka.hyttinen@joensuu.fi

Joensuussa 16.9.2021

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

SomeShare